A’ Fleodradh agus a’ dol fodha

An t-seachdainn seo dh’ionnsaich sinn mu rudan a bhios a’ fleodradh neo a’ dol fodha ann an uisge. Rinn sinn rannsachadh airson seo le iomadh rud.  Chleachd sinn am fiosrachadh seo airson ar bàtaichean fhèin a dhèanamh. 

A’ cruthachadh ar bàtaichean le sgudal
A bheil iad a’ fleodradh?

A’ dèanamh adhartas le sgrìobhadh

Ann an clas a h-aon an t-seachdainn seo tha sinn air a bhith trang a’ leasachadh ar sgilean le bhith tarraing dealbhan.  Tharraing sinn dealbhan mu ghearradh fuilt.  Dh’ionnsaich sinn a bhith dealbhadh falt, a’ dèanamh cinnteach gu robh sinn a’ sealltainn tòrr mion-fhiosrachadh nar dealbhan.

 

Dealan

Mar phàirt den phròiseact againn air dèideagan, tha Clas 1 air a bhith ag ionnsachadh mu dealan.  Dh’ionnsaich sinn cuid de na doighean a thèid  dealan a chruinneachadh agus bha sinn a’ beachdachadh an robh iad glan no nach robh.

Rinn sinn seòrsachadh air diofar dhèideagan agus smaoineachadh sinn an robh iad a’ cleachdadh dealan no nach robh.  Dh’fhosgail sinn seann rèidio agus meur-chlàr agus tha sinn air a bhith a’ coimhead nam broinn gus faicinn mar a tha iad ag obair.


Hopscotch

Air a’ chiad latha air ais dh’ionnsaich C1 a bhith a’ dèanamh agus a’ cluich hopscotch le an caraidean air C7. Bha iad ag obair air tòrr sgilean eadar-dhealaichte; sgrìobhadh àireamhan, ag obair còmhla mar sgioba, a’ leantainn riaghailtean geama agus a’ leum air aon chas.  Bha cuid de bhuidhnean eadhon comasach air hopscotch a chruthachadh suas gu 40!