Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

Obair bho C1

Halò a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil a h-uile duine a’ cumail sàbhailte agus fallain. Seo dealbh beag no dhà den obair chruaidh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh. ‘S e dealbhan àlainn a th’ annta, tapadh leibh. Tha mi gar ionndrainn uile.

Bho ar tidsear C1, Ms. Bennett.

Hello everyone, I hope you are well and keeping safe. Here are some pictures of the hard work that you are doing. They are lovely pictures to receive thank you. I miss you all. 

From your teacher in P1, Ms. Bennett. Continue reading “Obair bho C1”

A’ chiad bhlog ionnsachaidh

An-diugh ‘s e Dimàirt an 24mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Ciamar a th sibh an-diugh? Tha sinn gar n-ionndrainn agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Anns a’ bhlog an-diugh, lorgaidh sibh grid ionnsachaidh airson na seachdain  agus obair matamataig agus litearrachd airson an latha.  Tha sinn an dòchas gum bi tòrr spòrs agaibh leis an obair.  Tìoraidh an-dràst’.

Bho thidsearan C1

Welcome to our first home learning blog! Today is Tuesday 24th March.  How are you doing today? We miss you all and hope you are well.  In today’s blog, you can find the learning grid for the week and maths and literacy activities for the day.  We hope you have fun with the tasks. Bye for now,

From your teachers in P1

IDL home planner 24-03-20 (1)

Home Learning L and N 24-03-20..