Chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich!

Air Diciadain, chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich. Bha Miss Grant a’ dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan gu leòr. An uair sin rinn sinn làmh-sgrìobhadh agus mar nach robh e math gu leòr, bha feum againn suidhe anns an oisean- oh mo chreach! Bha sinn a’ smaointinn gun robh e cho èibhinn!

Dh’ith sinn Briosgaidean dinnsear agus dh’òl sinn deoch-lìomaide airson snac Bhictorianach. An uair sin chaidh sinn a-muigh gus geamanan mar hop-scotch agus marbles a chluich.

Abair spòrs!

 

Ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus chaisteal Dhun Èideann!

Mar a thuirt sinn anns na Tete-a-Tetes againn, bha tòrr again ag iarraidh ionnsachadh mu dheidhinn airgead.

‘S urrainn dhuinn na diofar bhuinn airgead aithneachadh.

‘S urrainn dhuinn obrachadh a-mach dè an t-airgead a bhios sinn a’ faighinn air-ais ann am bùth. Chleachd sinn geama gus ar cuideachadh.

Continue reading “Ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus chaisteal Dhun Èideann!”

Seachdain sa Ghrèin

Abair seachdain thrang sa ghrèin!
 
An-dè, chaidh sinn dhan choille comhla ri Liam airson rudan a thogail airson ‘Taigh-Osda na Biastagan’. Chleachd sinn sàbh gus bamboo a’ ghearradh, agus bha sinn gu math faiceallach. Bha tòrr spòrs againn a-muigh sa ghrèin, agus bha sinn gu math taingeal airson a’ chuideachadh a fhuair sinn bho Liam agus bho mamaidh Leo airson a smuain mhath!
 
 
As deidh àm lunch, chaidh sinn gu Pàirc Pilrig air sgàth ‘s gun d’ fhuair sinn 50 Pom poms. Tha sinn a’ faighinn Pom Poms airson a bhith ag èisteachd agus a’ sealltainn urram. Bha sinn a’ cluich anns a’ phàirc anns a’ ghrèin agus cha robh sinn ag iarraidh fàgail!
 

Seall ar Leabhraichean!

An-diugh thug sinn leinn dhachaigh na leabhraichean a sgrìobh sinn- Tìr Nan Dragoin! Tha sinn an dòchas gun chòrd iad ruibh.

Cuideachd, tha sinn a’ dèanamh practis air na faclan cumanta- seall na Bailltean Graffiti a rinn sinn.

Tìr Fantasachd agus na Bhictorianaich

Bha Miss MacConnel còmhla rinn an t-seachdain sa.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sgoiltean ann an linn Bhictoria. Choimhead sinn air ealain Charles Rennie Mackintosh agus rinn sinn ealain snog. Seall am fear a rinn Saoirse agus Josie.

Mu dheireadh, chuinnaic sinn na h-iseanan bheaga ann an Sgoil Àraich, agus bha iad cho cute!

Glan ar làmhan!

An teirm sa chaidh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn cho cudromach ‘s a tha e glanadh ar làmhan mus ‘eil sinn ag ithe biadh. Seall na pìosan aran a’ làimhsich sinn. 

 

Cuideachd, sgrìobh sinn bàrdachd agus sgeulachd mu dheidhinn ar saor-laithean. Rinn sinn sgrìobhadh sgoinneal. 

Turas agus Partaidh aig Clas 2G

Chaidh sinn air turas don teampall Sikh- an Gurdwara. Dh’ionnsaich sinn tòrr mu dheidhinn na rudan a tha iad a’ creidsinn.

Aig cruinneachadh, bha cuid a’ dol suas air an àrd-ùrlar airson bruidhinn mu dheidhinn na dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn mhearachdan. 

Fhuair sinn uile gu buidhe, airson a bhith a suidhe snog, ag èisteachd agus a bhith modhail.

Bha partaidh againn as deidh àm cluiche airson lìonadh am pom pom jar. Chur sinn còmhdach-siùcair air cèicean. ‘S math a rinn sinn!

Dèan rudeigin mìorbhaileach le do mhearachdan!

An t-seachdain seo ann am matamataig, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith a’ leughadh gleog le Dr Jones. Cuideachd, bha sinn a’ cunntadh ann an 5an agus dh’fhàs sinn nas luaithe air a bhith a’ cur-ris gu 10. Seall na geamanan a rinn sinn!

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn uair a rinn sinn mearachd- tha sinn uile air mearachdan a dhèanamh agus tha sin OK! Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dè is urrainn dhuinn ionnsachadh bho na mearachdan againn agus ‘s docha an cleachdadh gus rudeigin mìorbhaileach a dhèanamh! Choimhead sinn bhideo mu dheidhinn an leabhar ‘Beautiful Oops’. 

Rinn sinn bùrach mòr le peant, agus bha tòrr spòrs againn! An uair sin, chruthaich sinn rudeigin mìorbhaileach! Seall dè rinn sinn.

Mu dheireadh, thagh sinn uile pìos obarach a bha sinn moiteil às agus chuir sinn suas air a’ bhalla iad- balla ‘Ar Sàr Obair’. Tha sinn air tòrr obair sgoinneil a dhèanamh, mar sin bha e doirbh taghadh!

Seall an sgrìobhadh sgoinneil againn!

Chùm sinn oirnn le roinn. Tha sinn fhathast ag obair air a seo- tha e fhathast rud beag doirbh.

Rinn sinn dràma mu dheidhinn riarachadh. Chuidich C4 sinn.

Rinn sinn sgrìobhadh leinn fhìn airson a’ chiad uair. Seall na sgeulachdan sgoinneil againn. Bha sinn gu math moiteil às an obair a rinn sinn. 

Seachdain làn roinneadh agus smoothies!

Ann an àireamhachd/matamataig, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn roinneadh. 

Ann am fonaigs, dh’ionnsaich sinn fuaimean ùra. Dh’ionnsaich sinn bl, gl agus cl. Sgrìobh sinn faclan le na fuaimean seo nar leabhar mòr fonaigs.

Rinn sinn smoothies air Diluain. Sgrìobh sinn stùireadh sìmplidh airson na smoothies.