C2R blog

Ann am PE tha sinn air a bhith a ’cluich gheamannan rèis sealaidheachd.          Anns na sgiobaidhean againn tha sinn air ionnsachadh gum feum sinn taic is brosnachadh a thoirt dha chèile. Tha sinn cuideachd air ionnsachadh cho cudromach ‘s a tha e a bhith ag obair mar sgioba agus bha tòrr spòrs againn a’ dèanamh seo!

 

22.6.20 Cuairt-dànachd Innse Gall C1-3/Hebridean Adventure C1-3

Gabh cuairt timcheall na h-eileanan an t-seachdain seo. Tha gu leòr ri fhaicinn agus ri dhèanamh. Dèan cuirm-chnuic le pònaidh air Èirisgeigh? Ionnsaich mu dhineosairean san Eilean Sgitheanach? Cruthaich fear-tàileisg Leòdhais?   Seall an obair agad le bhith ga phostadh air Irisean Ionnsachaidh. Deagh thuras dhuibh!

Take a trip round the Hebrides this week.  There is plenty to see and do.  Have a picnic with a pony on Eriskay? Learn about dinosaurs on Skye?  Make a Lewis chessman?  You can show off what do have done by posting it on Learning Journals.  Have a great trip!

C1-3 Adventure Grid

C2R – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C2R a’ tilleadh dhan sgoil

C2R return to school

 

Fàilte gu Clas 2 R!

Fàilte a h-uile duine! 🙂

Seo na gnìomhan airson an Latha Eadar-Ghluasaid agaibh! Coimheadaibh air a’ chiad bhidio a rinn mi dhuibh agus an uairsin coimheadaibh air a’ ghriod ghnìomhachd – tha bhideothan ann airson gnìomhachd 1 agus 3 cuideachd! Tha mi an dòchas gum bi tòrr spòrs agaibh!

 

Here are the activities for your transition day! Watch my first video to you all and then look at the grid of activities – there are also videos for activity 1 and 3! I hope you have lots of fun!

Transition Day 2020 activities.

 

Gnìomh 1-

 

Gnìomh 3-