Clas 3S S.T 07.09.20 | W.B 07.09.20

Madainn mhath,

Leugh sinn an Fhaochag agus a’ Mhuc Mhara. Seall air na dealbhan alainn a pheant sinn.

Chluich sinn geamanan le cairtean airson ionnsachadh mu dheidhinn luach aite. Bha sinn a lorg na h-aireamhan as motha agus as lugha.

Tioraidh,

Clas 3S

 

[C3S] S.T 31.08.20 | W.B 31.08.20

Halo,

Seall air na dealbhan alainn againn a rinn sinn le peant. ‘S e caractar bho ‘Leum Suas air an Sguaib a th’ann.’

Cluich sinn maids le paidhraichean bho’n sgeulachd cuideachd agus sgrìobh sinn leabhar latha a’ bhanna-bhuidseach anns na deotairean againn.

Bha sinn a’ sgrìobhadh na faclan cumata le litrichean plastaig.

Ann am Matamataig, tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn luach àite. Bha sinn a sealltainn ceudan, deichean agus aonadan ann an’ ionnsachadh a-muigh’.

Abair seachdain trang!

Tioraidh,

C3S

 

 

[C3S] S.T 24.08.20 | W.B. 24.08.20

Fàilte gu blog Clas 3S!

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn leabhraichean le Julia Donaldson.

Seo na caractaran bho ‘An Gruffalo’  a rinn sinn le nàdar:

Rinn sinn dealbh-chluich pupaidean  den sgeulachd ‘An Gruffalo’:

Chruthaich sinn Stiubh Gruffalo cuideachd:

A-nis tha sinn a’ leughadh ‘Leum Suas air an Sguaib’.

Tioraidh an dràst’.

Clas 3S

Barrachd Reasabaidhean!

Tha A’Bh-uas Bloomer air a bhith trang! Tha tuilleadh reasabaidhean aice airson do chuirm-chnuic. Tha iad sgrìobhte air an PDF gu h-ìosal agus faodaidh tu coimhead air A’ Bh-Uas Bloomer gan dèanamh air na bhideothan seo.

Ms Bloomer has been busy!  She as created more recipes for your picnic.  You can access the recipes on the PDF below and watch her making them on these videos.

Picnic recipes

Sour cream and chive dip: https://youtu.be/wEwxkr3JhPU
 
 

22.6.20 Cuairt-dànachd Innse Gall C1-3/Hebridean Adventure C1-3

Gabh cuairt timcheall na h-eileanan an t-seachdain seo. Tha gu leòr ri fhaicinn agus ri dhèanamh. Dèan cuirm-chnuic le pònaidh air Èirisgeigh? Ionnsaich mu dhineosairean san Eilean Sgitheanach? Cruthaich fear-tàileisg Leòdhais?   Seall an obair agad le bhith ga phostadh air Irisean Ionnsachaidh. Deagh thuras dhuibh!

Take a trip round the Hebrides this week.  There is plenty to see and do.  Have a picnic with a pony on Eriskay? Learn about dinosaurs on Skye?  Make a Lewis chessman?  You can show off what do have done by posting it on Learning Journals.  Have a great trip!

C1-3 Adventure Grid

C3S – leabhran eadar-ghluasaid / transition booklet

Seo beagan fiosrachaidh dhuibh mu dheidhinn cò ris a tha sinn an dùil a  bhios an sgoil coltach an dèidh saor-laithean an t-samhraidh.  Tha cùisean ag atharrachadh fad na h-ùine ged-tà.  Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh nuair a thig e thugainn!

The following booklet gives some information about what we expect school will be like for pupils after the summer holidays.  However, as you are aware, the situation is ever-changing.  We will share any updates with you as we receive them.

C3S a’tilleadh dhan sgoil

C3S return to school

[C3S 18.06.20] Latha Eadar-Gluasad | Transition Day

Madainn mhath C3S ùr,

Fàilte chun a’ bhlog againn. Seo bhidio beag bhuamsa:

Welcome to our blog. Here’s a wee video from me.

Tha grid bheag againn le rudan ann dh’fhaodadh sibh a dèanamh an-diugh.

Here is a grid with a few activities you can do today and a story from me too. I can’t wait to get to know you all in August.

Latha math dhuibh,

A’ Bh-Uas Stone

Fàilte gu C3S Latha eadar-ghluasaid 2020