C3N – The Royal Highland Show

On Thursday this week, C3 and nurture classes attended The Royal Highland Show and what a lovely outing it was.  Children explored the honeycomb tent where they saw bees and even a Queen Bee!  We found out some interesting facts about goats, chickens, calves and sheep.  We made our own smoothies by peddling a bicycle too.  The sun was shining and we all really enjoyed the day.  Many thanks to our parent helpers who came along and also a big thank you to Mary McFadyen for her help.

C3N – Pròiseact

An teirm seo tha sinn air a bhith trang ag obrachadh air am pròiseact againn – ‘Obraichean’.  Tha sinn cho toilichte gun d’fhuair sinn cothrom bruidhinn ri pàrantan a thàinig a-steach dhan na clasaichean.  Sheall iad dhuinn dè bhitheas iad a’ dèanamh anns an obair làitheil aca is dè na sgilean a dh’fheumas iad.  Taing gu mamaidh Maia is mamaidh Polly, cuideachd gu dadaidh Mateo.

Seachdain a’ Toiseachadh 27.05.19 -C3N

Air Dimàirt, le a’ Bh-Uas Horne, chruthaich sinn postairean mu dheidhinn Ionnsachadh a-muigh.

Cànan

Air Diluain, dh’èist sinn ris an sgeulachd ‘Am Bruis-Pheantaidh Sheunta’. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn caractaran bhon stòiridh is chruthaich sinn pròifil den charactar.

Air Diciadain chruthaich sinn na caractaran againn fhìn. An ath sheachdain tha sinn a’ dol a dhèanamh seantansan mu dheidhinn ar caractaran.

Matamataig

An t-seachdain seo dh’obraich sinn air cuir ris le àireamhan 2 is 3 digiteach. Dh’obraich sinn air an leabhar-measaidh againn. Cuideachd, rinn sinn cuir ris ann an deichadan.

Slàinte is Sunnd

An-dè, shuidhe sinn ann an cearcall agus bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a bhios sinn ag èisteachd. Bha sinn a’ smaoineachadh mu dheidhinn ciamar a tha sinn a’ faireachdainn mur nach eil daoine ag èisteachd rium.

Ealain

Bha sinn còmhla ris a’ Bh-uas McConnell an t-seachdain seo. Choimhead sinn air a’ bhidio ‘Tha Mi Seinn san t-Uisge’. Bha againn ri na faireachdainnean againn a chuir a-steach dha na dealbhan againn.

Spòrs

Bha sinn ag obrachadh air na sgìlean sadail againn. Cleachd sinn shuttlecock is Javelin airson obrachadh air ar sgìlean sadail. Rinn sinn geamanan sadail còmhla ri Mgr Vitry.

Seachdain a’ toiseachadh 21.05.19 – C3N

 

Cànan

Airson Cànan, bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheas sinn òrdachadh faclan anns an aibideil is cuideachadh a’ rannsachadh anns na faclairean againn.

Geama: Cuir iad seo ann an òrdugh

Feur, fàire, fàilte

Matamataig

Bha sinn a’ dèanamh clàr uiread ann am matamataig. Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an neoni draoidheil airson uiread le 10. Bha againn ri a bhith a’ leughadh cheistean mu dheidhinn clàr uiread. Bha sinn a’ dèanamh co-chothromachd cuideachd.

Slàinte is Sunnd

Chaidh sinn thairis air an ionad air ‘Faigh Cuideachadh Le Ar Draghan’. Bha sinn a’ bruidhinn ri chèile mu dheidhinn ciamar a bhitheas sinn a’ bruidhinn mu na draghan againn. Dh’ionnsaich sinn gu bheil do fhaireachdainnean mar botail. Mur nach eil thu a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a tha thu a’ faireachdainn bidh na draghan agaibh a’ lìonadh a’ bhotail is an uair sin bidh e a’ sprèidheadh.

Ealain

Chuir sinn crìoch air ar dealbhan de dhealain-dè. Cuideachd rinn sinn dealbhan ann am Matamataig. Thuirt sinn ‘Mar Sin Leibh’ ri a’ Bh-Uas Deans an t-seachdain seo cuideachd.

Cruinneachadh

Chaidh sinn dhan cruinneachadh an-diugh agus chuala sinn bho na còmhlain ciùil a bhitheas a’ cluich aig Mòd Ionadail Dhùn Èideann aig an deireadh sheachdain. Bha daoine a’ cluich guitar agus ukulele, fidheal agus Clàrsach.

Ceòl/Bardachd

Tha sinn air a bhith ag obair anns na buidhnean again airson co-fharpais na sgoile agus tha sinn air bhith a’ cleachdadh cànan eile mar Gaeilge, Spainntis agus Beurla!

Pròiseact

Rinn sinn farpais-cheist airson Pròiseact mu dheidhinn ar sgoil! Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Bonnytoun. Chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche agus lorg sinn na freagairtean airson a’ farpais-cheist

Seachdain a’ toiseachadh 08.05.19

Cànan

Airson seachdain no dhà tha sinn air a bhith a’ cur fàilte air a chèile aig doras C3N, is an t-seachdain seo dh’fheuch sinn ri bhith ag radh ‘Madainn mhath, ciamar a tha sibh?’ is ‘Tha mise gu math tapadh leat, ciamar a tha thu fhèin?’ Tha seo gu math spòrsail.

Matamataig

Bha sinn a’ coimead air foirmaichean àbhaisteach is neo-àbhaisteach le deichean agus aonadan.

Pròiseact

Choimhead sinn air na h-obraichean a bu toil leinn nuair a dh’fhasas sinn mòr is choimhead sinn air na sgìlean a dh’fheumas a bhith againn airson an obair sin a’ dhèanamh.

Ceòl

Tha sinn a’ cumail oirnn ag ionnsachadh ‘Mo Chuilean Beag’ agus ‘An t-Uisge’. Tha sinn gu bhith a’ cruthachadh taisbeanadh airson co-fharpais na sgoile.

Ealain

Bha sinn a’ cumail oirnn le bhith a’ dèanamh na cearcan inneachail.

Spòrs

Dh’ionnsaich sinn an leum fada ann an spòrs. Tha sinn a’ ruith an mile làitheil cuideachd.

Tete-a-Tetes C3N

Dear parent,

Your child received their tete-a-tetes on Friday.  Could you return the blue folders to school before 31st May.  If your child came home with their target sheet in a poly pocket that means that we did not received the blue tete-a-tete folder from the second term.  I hope you enjoy reading how your child has progressed in term 3.

Miss MacIntyre

Seachdain a’ toiseachadh 29.05.19 – C3N

Cànan

Choimhead sinn air ciamar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh ath-chunntas. Dh’ionnsaich sinn ciamar a sgrìobhadh sinn na fosglaichean ‘An toiseach’an uairsin’ ‘as dèidh sin’ agus ‘mu dheireadh’.

Obair Fonaigs

Bha sinn ag obair cruaidh ann am Fonaigs ag ionnsachadh mu dheidhinn na fuaimean bhl, chl, ghl, shl, chn agus ghn. 

Matamataig

Ann am matamataig an t-seachdain seo, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn luach a rèir àite – mar ceudan, deichean agus aonadan.

Pròiseact

Tha sinn a’ coimhead aig na h-obraichean aig ar parantan agus shaoil sinn mu dheidhinn na h-obraichean cudromach a tha sinn ag iarraidh a dhèanamh nuair a tha sinn nas sine. Choimhead sinn air bhideothan de dhaoine cudromach.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn atharrachadh na h-ath thìde cuideachd.

Slàinte is Sunnd

Bha sinn ag radh rudeigin còir ri daoine agus bha sinn a’ coimhead air ciamar a tha sinn mar ùbhlan. Thuirt sinn uile rudan grot ris an t-ubhal agus nuair a ghèarr sinn an t-ubhal bha e donn agus cha robh e a’ coimhead ro mhath mar sin dh’ionnsach sinn ma tha thu ag radh rudeigin grot ri daoine ‘s dòcha gum bidh iad a’ coimhead ceart gu leòr ach ’s dòcha nach eil iad a’ faireachdainn math.

                                              

Spòrs

Bha sinn a’ dèanamh lùth-chleasachd agus a’ ruith rèiseanann am buidhnean. Rinn sinn blathachadh ùr cuideachd.

Ealain

Ann an Ealain bha sinn a’ cur crìoch air an dealbh cearcan againn. Bha sinn a’ coimhead air eadar-fhigheachd. Tha sinn air a bhith a’ dèanamh ‘overlapping’.

Ceòl

Tha sinn cuideachd ag uallachadh airson a’ Mhòid. Tha sinn a’ dèanamh adhartas air ionnsachadh na facail.

Òran a’ Mhòid – C3

Dear parent,

Children are busy learning the song ‘Mo Chuilean Beag’ for the local Mòd which is taking place on 25th May.

Click on the link and you will find a copy of the words to ‘Mo Chuilean Beag’

Mo chuilean beag

Click on this link to hear the tune to the song.

Here is the link to enter your child into competitions:

https://www.edinburghlocalmod.com/mograved-2019.html