C4S | 23.11.20 – 27.11.20

Rinn sinn brataichean airson MacMhaoilein. Tha iad a’ dol a bhith ann am mìosachan 

Rinn sinn tìr-stiùireadh airson an turas mu dheireadh 

Dihaoinechuir sinn aodach tidseir oirnnChuir na tidsearan aodach sgoileir orra. Bha cothrom againn a’ teagasg rudeigin dhan chlasDh’ionnsaich sinn mar a  thu plèana paipeardealbh muc, òrain mu chearc, dealbh flùradealbh de Mrs Souter agus lùthcleasachd 

Rinn sinn airgead – chuir sinn sgilean ri chèile agus chuir sinn sgilean gu notaicheanRinn sinn bloighean a-rithist cuideachd.  

Sgrìobh sinn mu ar corragan sheunta 

Fhuair sinn PSA ur agus i snog. 

Mu dheireadh sgrìobh sinn am blog.    

 

C4S | 16.11.20 – 20.11.20

Rinn sinn fonaigs bingo le A’ Bh-uas Ward.  

An-dè le a’ Bh-Uas Fee rinn sinn fuaimean mar ann an stoirm. Chunnaic sinn bhideo mu dheidhinn a’ dèanamh fuaimean.   

Thagh sinn obraichean airson an ruith sponsaraichte 

Leugh sinn ‘The Magic Finger’ le Roald DahlSgrìobh sinn sa Bheurla mu dheidhinn ar Magic Finger fhìn 

Rinn sinn obair a’ cunntadh bhuinn airgid agus sgrìobh sinn na freagairtean ann am bogsa.  

Bha sinn a’ dèanamh tìr-stiùireadh. Bha cònaichean san roinn cluiche agus rinn sinn mapa eadar na cònaichean  

Rinn sinn barrachd practas air ar clàran uireid  

Bha sinn a’ dèanamh bloighean. Bha sinn a’ sìmpleachadh bloighean. Bha sinn cuideachd a’ sgrìobhadh bloighean. Bha cearcallan ann agus bha sinn a’ cur dath air bloighean.  

Bha sinn a’ leughadh ‘James and the Giant Peach’ le Roald Dahl cuideachd le a’ Bh-Uas NicIlleDhuinn 

Bha balach sa chlas againn a’ falbh cuideachd, tha sinn gu math brònach🙁  

Sgriobh sinn am blog 😊  

 

 

C4S | 09.11.20 – 13.11.20

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn buinn airgidChuir sinn dath air na diofar buinn 

 Rinn sinn 2 mhionaid de shàmhchas airson na daoine a bhàsaich ann an cogaidhean – gu h-àraid sa Chiad Chogadh Mhòr 

 Sgrìobh sinn sgeulachdan ag innse mu dheidhinn an latha a bha againn le Pudsey 

Rinn sinn practas air ar clàran uiread agus sgrìobh sinn ar ainmean air na feadhainn a b’ urrainn dhuinn dèanamh 

Rinn sinn cuideachd tòrr practas air làmh-sgrìobhaidh 

Sgrìobh sinn gu a’ Bh-uas NicPhàil mu na tha sinn ag iarraidh dèanamh airson MhicMhaoilein. Tha sinn ag iarraidh ruith sponsairichte a chur air dòigh 

Sgrìobh sinn am blog.  

C4S | 02.11.20 – 06.11.20

Rinn sinn tìr-stiùireadh le mapa den sgoilChaidh sinn mun cuairt an roinn-chluiche gus diofar dathan a lorgBha againn ri na comharran-clèithe a sgrìobhadh far an lorg sinn gach dathCuideachdrinn sinn sù le mapaichean agus chuir sinn na beathaichean anns an àite cheart le  bhith a’ leughadh na comharran-clèithe 

Rinn sinn leabhraichean beaga gus practas a dhèanamh air na faclan cumanta.  

Bha sinn tòrr na b ‘fheàrr air ath-chuairteachadh an t-seachdain seo cuideachd.  

Rinn sinn taisbeanadh de ar beachdan airson airgead a thogail airson MhicMhaoilein. Rinn sinn bhòt air a shon agus bidh sinn a’ cur air doigh ruith sponsairichte 

Rinn sinn geamaichean matamataig airson cuideachadh le ar clàran uiread 

Rinn sinn tòrr làmh sgrìobhaidh cuideachd 

Leugh sinn ar leabhraichean Gàidhlig a bhios a’ dol dhachaigh an ath-sheachdain 

Rinn sinn cruinneachadh le a’ Bh-uas NicPhàil air seachdain doille-fhacail.  

Sgrìobh sinn am blog. 

C4S | 27.10.20 – 30.10.20 

Bha sinn a’ coimhead air daoine ainmeil dubha airson nach robh tòrr spèis ann airson daoine dubha. ’S e Mìos Eachdraidh Daoine Dubha a th’ ann.  

Rinn sinn ialtagan airson Oidhche ShamhnaChuir sinn aodach sònraichte oirnn airson Oidhche ShamhnaRinn sinn pàrtaidh airson Oidhche Shamhna agus choimhead sinn am film Hotel Transylvania 3.  

 Rinn sinn clàran urrad ann am matamataig. Rinn sinn mapa den chlas airson sealltainn far an robh a h-uile duine a’ suidhe.  

Rinn sinn practas airson ruith sponsair. Tha sinn airson airgead a thogail airson a’ charthannais MhicGilleMhaolain  

Leugh sinn an leabhar ‘My Many Coloured Days’ le Dr Seuss. Air an teirm seobidh sinn a’ smaoineachadh mu ar faireachdainnean 

Sgrìobh sinn am blog cuideachd. Abair seachdain trang 

Seallaibh air cuid den chlas agus na ialtagan a rinn sinn:

C4S | 05.10.20 – 09.10.20

Rinn sinn dealbhan co-chothromaichte le sgàthanan agus le peant cuideachd.  

Rinn sinn tìr-stiùiridh – bha againn ri cairtean a lorg agus na h-àireamhan a sgrìobhadh ann an clàr agus gan cur air mapa.  

Leugh sinn na Trì Gobhair Ghruamach agus rinn sinn Drama dhethCuideachdrinn sinn sgrìobhadh mu dheidhinnBha sinn a’ sgrìobhadh mu na rinn iad a bha grod agus mìmhodhail 

Chaidh sinn a-mach airson matamataig agus buidhnean co-ionnan a dhèanamh 

 

Sgrìobh sinn am blog cuideachd

 

C4S | 28.09.20 – 02.10.20

Fhuair sinn leabhraichean Beurla ura anns a’ chlas anns a bheil caibideilean Tha e a’ còrdadh rinn gu mòr a bhith gan leughadh. 

Rinn sinn postairean airson sealltainn na bhios beathaichean coille-uisge ag ithe 

Dh’fheuch sinn tìr-stiùireadh airson a’ chiad turas Chaidh sinn a-muigh agus lorg sinn na cairtean anns an roinn-chluiche

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn daoine ainmeil a’ feuchainn gu cruaidh nam beathannan airson a bhith soirbheachail.  Mar eisimpleir J. K. Rowling agus Bethany Hamilton. 

Ann am matamataig rinn sinn suimean cur ris agus toirt air falbh air loidhnichean àireimh 

 Leugh sinn Goldilocks agus na trì mathain agus rinn sinn drama dhan a’ chlas air a shonAirson sgrìobhadh rinn sinn paipear naidheachd mu Goldilocks agus na thachair le na trì mathain 

Rinn sinn measaidhean litreachaidh Beurla agus chluich sinn geama le cairtean agus freagairtean 

Sgrìobh sinn am blog cuideachd!  

Seall air a’ phostair a bhuannaich bhon clas againn.

 

C4S | 21.09.20 – 25.09.20

Sgrìobh sinn litir taing mu dheidhinn na coille-uisge. Rinn sinn suimean cur-ris air loidhnichean àireimh 

Bha sinn airson faighinn a-mach mu de an cumadh as treasa airson colbh drochaid. Lorg sinn gun robh na ciùbaid agus siolandair as treasa 

Rinn sinn an ‘Daily Ten’ còmhla ri Maigstear McGowan 

 Rinn sinn eacarsaich airson a bodhaig a neartachadh 

Sgrìobh sinn am blog.  

Rinn sinn beagan obair a bharrachd air a’ chuairt uisgeChunnaic sinn gun robh an t-uisge air dol suas anns na pocanan 

Airson slàinte agus sunndrinn sinn dealbhan air balùnaichean airson an rud air a bheil sinn ag iarraidh fàs na b ‘fheàrr.  

 

 

 

 

 

C4S 14.09.20 – 18.09.20

Bha sinn ag obair le caraid ag ionnsachadh mun t-sreath-bìdh agus gheàrr sinn a-mach dealbhan agus chruthaich sinn sreathean-bidh.  

Sgrìobh sinn litir airson nan coille-uisge a shàbhaladh. Tha sinn feumach orra oir tha iad a’ toirt ogsaidean dhuinn. Cuideachd, tha na beathaichean a’ call an dachaighean.  

Rinn sinn duilleagan obrach ann am matamataig airson cunntadh agus suimen. Chadh sinn a-mach le cailc airson loidhnichean àireimh a dhèanamh. Bha sinn a’ feuchainn ri cunntadh suas cho fada ‘s a b’ urrainn dhuinn.

 Rinn sinn postairean airson innse cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ bruidhinn na Gàidhlig.

Mu dheireadh thall, sgrìobh sinn am blog.

Dh’ionnsaich sinn mun cuairt uisgeRinn sinn pocanan anns an robh uisgechuir sinn iad air na h-uinneagan. Tha sinn a’ feitheamh airson an t-uisge a thighinn sìosSeall na rinn sinn:

 

C4S 07.09.20 – 11.09.20

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn cumaidhean 3sh. Chaidh sinn a-mach airson coimhead san raon-chluiche airson diofar chumaidhean 3sh. Lorg sinn cònaichean, ciùban, siolandairean agus priosam triantanach.

Sgrìobh sinn litir gu Granaidh Meusaidh mun choille-uisge. Rinn sinn plana cuideachd. Bha e spòrsail.

Rinn sinn luach àite le a’ Bh-uas Croall agus leugh sinn mun choille-uisge còmhla rithe.

Rinn sinn suirbhidh an t-seachdain seo airson faighinn a-mach ciamar a tha daoine a’ tighinn dhan sgoil. Tha iad air a bhith ga dhèanamh airson 12 bliadhna!

Rinn sinn pupaidean airson innse sgeulahd anns a’ Ghàidhlig.

Thug sinn sùil air Aithne air Ainmhidhean agus dh’ionnsaich sinn mu crogaill, tigear agus bìobhairean.

Abair seachdain thrang a bha againne!

 

Chruthaich sinn ar beathaichean coille-uisge againn fhìn cuideachd. Seall na rinn sinn:

Buidheann 1

Buidheann 2

Buidheann 3

Buidheann 4

Buidheann 5

Buidheann 6