Luachan Sgoile

An-diugh, dh’ionnsaich sinn mu ar naoi luachan sgoile agus rinn sinn ceanglaichean ris an ionnsachadh againn. Rinn sinn ‘brainstorm’ air na dòighean eadar-dhealaichte a tha sinn air a bhith  a’ sealltainn cruthachalachd, iomadachd, obair sgioba agus coimhearsnachd mar eisimpleir. Seall  cho trang ‘s a tha sinn!

 

Gàrradh Lusan Rìoghail Dhùn Èideann

An t-seachdain seo chaidh sinn air turas gu Gàrradh Lusan Rìoghail Dhùn Èideann . Chaidh sinn a-steach don taigh-ghlainne agus dh’ionnsaich sinn mu na flùraichean a tha a’ fàs sa choille-uisge. Chunnaic sinn tòrr èisg òr agus cat cuideachd! Seall air an spòrs a bha againn nuair a bha sinn a’ feuchainn ri ‘moncaidh’ a shealg!

 

 

Abair Spòrs!

Tha sinn air a bhith ag obair gu cruaidh gus am fallaineachd againn ann an spòrs a leasachadh. Tha sinn air a bhith a’ dèanamh cuairtean agus tha sinn a’ fàs nas luaithe gach turas.

Sàbhailteas air-loidhne

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a chumas sinn sàbhailte air-loidhne. Dh’ionnsaich sinn nach bu chòir dhuinn fiosrachadh phearsanta sam bith a thoirt do choigrich.

Ma tha sinn a’ faireachdainn mì-chinnteach no mì-shàbhailte, bu chòir dhuinn innse do dh’inbheach

Notaichean

An t-seachdain seo bha sinn gu math trang ag ionnsachadh mar a nì thu notaichean air na ipads. Chleachd sinn na notaichean againn gus postairean a dhèanamh mun bheathach as fheàrr leinn. Seall de cho cruaidh sa tha sinn ag obair!

Dràma!

Bha tòrr spòrs againn ann an dràma an-diugh le Mrs Conroy- abair deagh thòiseach ris an t-seachdain! Dh’fheuch sinn a bhith mar sgàthanan.

Sgeulachdan

An t-seachdain-sa bha luchd-tadhail dìomhair againn sa chlas, shhh. Tha tòrr rudan neònach air a bhith a’ tachairt – ach chan urrainn dhuinn rud sam bith  eile a radh!

 

 

Ar Geasan Droidheachd

Tha sinn air a bhith gu math trang a’ deanamh geasan draoidheil an t-seachdain seo! Lorg sinn na stuthan sonraichte againn anns an raon-cluiche airson ar geasan a dheanamh. Abair ‘concoctions’ miorbhaileach!

Cò aig a tha fios de nì iad!? 

Ukulele

Chòrd an leasan ukulele gu mòr ruinn. Dh’ionnsaich sinn tòrr notaichean ùra agus dh’ionnsaich sinn an t-òran ‘Baby Shark’ sa Ghàidhlig! Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag ionnsachadh barrachd notaichean an ath-sheachdain.