Ukulele

Chòrd an leasan ukulele gu mòr ruinn. Dh’ionnsaich sinn tòrr notaichean ùra agus dh’ionnsaich sinn an t-òran ‘Baby Shark’ sa Ghàidhlig! Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith ag ionnsachadh barrachd notaichean an ath-sheachdain.

Na McCoos!

Tha Clas 4D air a bhith gu math trang a’ dèanamh McCoos an t-seachdain seo.
Seall air an obair mhìorbhaileach againn le dathan brèagha agus sollier!


Bha sinn den bheachd gu robh sgeulachd aig an luchd-ealain glè inntinneach. Chan eil e a-riamh ro fhadalach airson rudeigin ùr fheuchainn!