C4 Maths

In maths this week, we have been learning about how to gather information and use it to make a bar chart.

We used tally marks to make it easier to count the numbers. They gave us a very quick way of counting up in 5s. Our investigation questions was: When is your birthday?

We gathered all of the classes birthdays and made them into a bar chart to show how many birthdays were in each month. The chart had to have a scale on the vertical axis and labels on the horizontal axis. It also had to have a title to tell us what the information was all about.

When we had made the chart, we had to count the tally marks and draw the bar going to the correct number on our chart.

C4H Last Parkour Lesson

Today was our last day at Parkour! We were set a challenge to use all of the skills that we have learned and we had to get from one side of the room to the other side of the room. The tricky thing was we had to try to do it without touching the floor. Then to make it even trickier we were aiming to do it 200 times in 15 minutes!

We worked together to complete the challenge and… we did it!!

We talked about what we thing Parkour is…

 • Sometimes it can be risky but it is worth it
 • Fun
 • Suitable for all ages
 • When you find different ways to manouver around the room over different obstacles
 • Learning about risk
 • Taking risks
 • A sport for everyone
 • About trying hard and trying again

 

C4 Maths – Tessellations

This week we have been learning about shapes. We have learned about 2D and 3D shapes at the start of the week and we did a quiz to name them. The 2D shapes we learned about were octogon, hexagon, pentagon and quadrilaterals. We learned about how to count the faces, edges and vertices of 3D shapes and we learned the names of some 3D shapes. We learned about cubes, cuboids, cones, pyramids (square based and triangle based) and lots of other shapes!

We finished the week by learning about Escher and making tiling/tessellating patterns.

C4 Sports

This morning in Sports, we were playing Cat Chases Mouse! We were practising changing direction quickly, team work and moving quickly. It was great fun! Then we practised attack and defense and we had to take a turn of being in attack or defense. Each defender had a bottle that they had to try to keep upright. The attackers were trying to use balls to knock over the bottle. We thought it was more fun to be the attacker!

C4 A’ Sabaid airson Madagascar

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain sa chaidh?

Cò a chreideadh gu robh sinn a’ sgrìobhadh litrichean gu na h-udharrasan Madagascar agus anns na litrichean bha daoine ag ràdh rudan cuamhchdail .

Gu h-inntinneach bha sinn ag ionnsachadh gu bheil Amnesty International a’ saoradh dhaoine nuair a tha iad a’ dol dhan phrìosan nuair a tha iad neo-chiontach.

Gu spòrsail dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn chòirichean dhaoine agus artagail 21 -All Humans have the right to the freedom of expression.

Gu fortanach bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Clovis Razafimalala a tha a’ sàbhaladh a’ choille-uisge ach gu muladach bha e a’ dol dhan phrìosan, gu h-eagallach airson 10 mìos air sgàth nì nach do rinn e.

https://www.amnesty.org.uk/junior-urgent-action-network

 

C4 Parkour

Today at the start of the lesson we talked over everything that we have learned from the start of us going to Parkour. We learned how to challenge ourselves but to think about what level of challenge was right for us. We were working in pairs and threes to give each other instructions using the words:

 • Under
 • Over
 • Through
 • Along
 • Between
 • Around
 • Beside

The last challenge we did was The Floor is Lava, we had to get from one end of the space to the other without touching the floor. After we had tried it a few times, we had to make rules for ourselves to make it trickier. Some of the rules were:

 • Try to floss while balancing
 • Only use metal
 • Use every box
 • Try to use all of the higher bars
 • Only touch wood

We had a great time 🙂

 

Dè tha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 25mh den Chèitean

Gu dana ann am fonaigs bha sinn ag ionnsachadh an fhuaim ‘oi’, ‘oy’ agus ‘ea’, cuideachd bha sinn a’ dèananamh faclan mìorbhaileach mar ‘decoy’, ‘turmoil’, ‘void’, ‘exploit’ agus ‘turquoise’.

Gu h-inntinneach ann an ceòl bha sinn a’ cruthachadh seantansan còmhla ris a’ bhuidheann againn. Cuideachd bha sinn a’ cur na seantansan mìorbhaileach ri riutham, an uair sin, chleachd sinn ionnstraimaidean beag bìodach gus ceòl a dhèanamh.

Gu h-iongantach ann am Matamataig rinn sinn co-chothromach, rinn sinn leabharag cuideachd. An uair sin chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche far an do rinn sinn dealbhan mìorbhaileach de rudan co-chothromach ann.

Gu barraichte math, ann am parkour bha sinn ag ionnsachadh ciamar a ni thu ‘swinging’ gu sàbhailte. Mar sin rinn sinn geamanan mar ‘Floor is Lava’ agus ‘Follow the Leader’ airson a dhol tharais air na cnapan-starra.

Gu gaisgeil airson an fhèill-Shamhraidh rinn sinn glacadairean-aisling mìorbhaileach spaideil. A bharrachd air a sin  chuir sinn griogagan is iteagan orra.

C4 Electricity Topic

We were learning about how scientists read circuit diagrams using symbols for different things like cells and wires. We learned that when there are 2 cells together it is called a battery. We learned the symbols for different components that we can put in a simple circuit.

When we turn a switch on it connects the metal so the electricty can flow around the circuit. When the switch is off, the circuit is broken so there is nowhere for the electricty to flow.

We also learned about conductors and that metal conducts electricity. Things like wood are insulators and electricity can’t flow through them.

We are going to design games using electric circuits!

Dè tha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 18mh den Chèitean

Gu ceòlmhor ann an ceòl bha sinne a’ dèanamh seantansan mar seo. Bha sinn a’ cur faclan ri ruitheam.

Gu barraichte ann am Parkour bha sinn a’ dèanamh co-chothromach. A dh’aindeoin sin, bha sinn dìreach air tòiseachdainn ach bha feadhainn ga dhèanamh air bars cho àrd ri stiopal.

Gu h-inntinneach ann am matamataig bha sinn a’ dèanamh blòighean, mar sin, bha sinn a’ dèanamh treasamahan agus cairtealan iongantach.

Gu spòrsail ann an spòrs, rinn sinn geama ùr, mar sin, bha sinn a’ dol ann an cearcall ann am buidheann de dh’ochdnar agus bha sinn a’ sadal is a’ glacadh am ball cuideachd. Bha e uabhasach doirbh.

Gu cruthachail airson an fhèill-shamhraidh rinn sinn glacadair-aisling air leth.  Gu h-obann bha bogsa mòr de thriantan fiodha againn airson na glacadairean-aisling.

Gu h-inntinneach ann an ealain bha sinn a’ cur crìoch air na Birds of Paradise mìorbhaileach againn, mar sin, bha sinn a’ cur iteagan bheaga orra.

 Gu muladach b’ e sin an latha mu dheireadh air na Birds of Paradise oir an ath sheachdain, tòisichidh sinn air pròiseact ùr.

Dè bha sinn ag ionnsachadh an t-seachdain? 11 den Chèitean

Gu barraichte math aig ealain, bha sinn a stigeil na h-iteagan bòidheachd air an t-eun pàrras againn, cuideachd bha sinn ag ionnsachadh gun fheum thu pàtain a dhèanamh le marblings inks agus le calc.

Gu spòrsail ann an spòrs, bha sinn a dèanamh leum fada a tha uabhasach spòrsail, cuideachd bha sinn a dèanamh shotput doirbh.

Gu dòraingeach rinn sinn tòrr fonaigs, mar poo at the zoo, look at the book, ow blow the snow, ar start the car agus or shut the door a-nis tha fios againn dè am fear oo poo at the zoo agus oo look at the book!

Nach buidhe dhuinn, bha sinn a cur faclan ri ruitheam, an uair sin bha sinn dha shealltainn dhan a chlas.

An t-seachdain sa chaidh aig parkour bha sinn a dèanamh practise air ciamar a ni thu landing position, cuideachd, vaults.

Gu fortanach ann am matamataig, dhionnsaich sinn ciamar a bhios sinn a cur blòighean sìmplidh air loidhne-àireimh mar sin, choimhead sinn air bhideo àlainn ma dheidhinn blòighean inntinneach.

Gu h-obann ann an sgrìobhadh, bha sinn a leughadh caibdeil a h-ochd ann an The Fish in Room 11cuideachd lorg sinn fios ùr airson aithris-naidheachd uabhasach spaideil againn.