Turas Mìorbhaileach aig Clas 5C

Gu mìorbhaileach air Dimàirt chaidh sinn gu Caisteal Dhùn Èideann. An rud as mìorbhailiche mu dheidhinn do chuid, is e gun robh e a’ cur an t-sneachd!

Nuair a bha sinn anns an t-seòmar-ionnsachaidh, (a b’ àbhaist a bhith na phrìosan!) bha sinn a’ cur oirnn deisean spaideil aosmhor bho làithean Mhàiri (1542-1587). Chòrd e ris a h-uile duine gu mòr!

Gu h-inntinneach chaidh sinn a-steach do sheòmar gu math beag far an do rugadh Seumas VI rìgh, mac Mhàiri.

Gu h-iongantach dh’fhuirich sinn ann airson dà uair a thìde. Mar sin bha spòrs ar beatha againn.

Gu fortanach fhuair sinn cothrom a dhol a-steach do Chaibeal Naomh Mairead, an togalach as sine ann an Dùn Èideann. Bha tòrr mòr spòrs againn an-sin air sgàth ’s gum faca sinn bòrd snasail ann.

A dh’aindeoin an t-sneachd bha turas math, sgoinneil, inntinneach againn!

C5 Magical Maths!

This week, we have been revising and continuing to learn about decimals. We worked on place value and some people started adding and subtracting with decimal numbers. Some people also tried some very complicated but interesting decimal riddles! This week we also got a chance to use the IPads to play challenging but fun maths games. Like: Maths Slide and Monster Maths. We also wrote in our home link jotters to share our learning with you!

Visitors!

We had 2 sets of visitors this week. One were musicians who came to teach us chords and songs on the ukulele. We made a really interesting song where everyone in the class pitched in a word about our favourite things!

The other visitors came from Historic Environments Scotland to tell us about the fascinating history of Edinburgh Castle. They told us that they will work with us to make a film about Mary Queen of Scots. We are looking forward to visiting the castle to start our topic.

Bliadhna Mhath Ùr

We have enjoyed our first week back at school!

Interestingly, we started a maths calendar. They are great because they have all different kinds of maths, a different question each day for January! A few people also tried a very challenging maths sheet with Dr Jones,it was a maths newspaper with word problems. This website produce a new newspaper for maths each week: ‘Rigour Maths’.

https://www.cdmasterworks.co.uk/the-daily-rigour/

One of our friends also taught us a very handy way of multiplying large numbers using a grid. Lastly, we practised using the written method for adding and subtracting large numbers.

This week, we found out we are doing a topic about Edinburgh Castle and to start, we did a tricky Gaelic Quiz about the history of Edinburgh Castle. Next week, visitors are coming in to help us to start our project.

Slime!

Airson an latha mu dheireadh dhan bhliadhna, bha sinn a’ cruthachadh slim (slime) le na buddies againn. Gu mì-fhortanach bha e gu math bùrachdail agus bha bùrach mòr ann!
An-dè thòisich sinn cruthachadh sèinichean pàipear, an-diugh thomais sinn iad uile is bha an fhear as motha 1,530cm a dh’fhaide! 15.3m!
Nollaig Chridheil dhuibh uile agus bliadhna mhath ùr nuair a thig i!

Obair Dachaigh C5C

Gu mìorbhaileach bha sinn a’ faicinn iomadh taisbeanadh Diciadain is Diardaoin, dh’obraich a h-uile duine againn gu cruaidh! Choimhead sinn air ar n-obair gu lèir an-diugh, gu h-iongantach rinn sinn obair-dhachaigh mhìorbhaileach.

Blog ùr do c5C

Gu h-inntinneach ann am Faclan Caillte tha sinn a’ dèanamh faclan caillte cuideachd bha sinn a’ dèanamh nòtaichean de na h-eòin a bha uabhasach inntinneach agus bha e spòrsail. Cuideachd bha sinn a’ leughadh stòridh ma dheidhinn a’ chorra-ghritheach gu h-èibhinn leugh sinn e mar ceud turas.

Gu h-iongantach ann an ealain bha sinn a’ dèanamh doirbeagan mìorbhaileach deàrrsaidh le sin bha sinn a’ sgapadh iad mun cuairt a’ chlas. Cò a chreideadh gu bheil doirbeagan cho meanbh gun urrainn dhaibh a dhol nad làimh gu h-inntinneach tha iad ainmeil airson na stiallan aca.

Gu h-inntinneach tha buddies againn bho C2T cuideachd tha iad cho luatha ris a’ ghaoith!  Gu snog bi iad gu math èibhinn, uaireanan bi iad a’ teagasg dhuinn rudan ùra mar geamanan agus cleasan le pàipear. Gu h-èibhinn tha iad uile uabhasach tutagail.

Cò a chreideadh gur e latha latha breith a’ Bh-uas Croall a th’ ann an-diugh, tha tòrr dhaoine, gu fithealaidh air a thoirt càirtean agus preasantan sgoinneil coibhneil dhi.