C5 Magical Maths!

This week, we have been revising and continuing to learn about decimals. We worked on place value and some people started adding and subtracting with decimal numbers. Some people also tried some very complicated but interesting decimal riddles! This week we also got a chance to use the IPads to play challenging but fun maths games. Like: Maths Slide and Monster Maths. We also wrote in our home link jotters to share our learning with you!

Visitors!

We had 2 sets of visitors this week. One were musicians who came to teach us chords and songs on the ukulele. We made a really interesting song where everyone in the class pitched in a word about our favourite things!

The other visitors came from Historic Environments Scotland to tell us about the fascinating history of Edinburgh Castle. They told us that they will work with us to make a film about Mary Queen of Scots. We are looking forward to visiting the castle to start our topic.

Beachdan C5H: Dùn Èideann ann an 2050

Beachdan C5H: Dùn Èideann ann an 2050 –

Dh’iarr a’ chomhairle oirnn beachdachadh air cò ris a bu chòir ar sgoiltean, àitean-cluiche, taighean agus dòighean-siubhal a bhith coltach ann an 2050.

às dèidh dhuinn beachdachadh, bhòt sinn mar chlas. Seo an fheadhainn a thaghadh sinn:

 Sgoil –  Gu h-inntinneach, tha sinn ag iarraidh gum bi ipad aig a h-uile duine an àite deotair !                                                                          

Siubhal – Gum bi càraichean a’ sgèith agus gum bi daoine a’ siubhal air bòrd-sgèith!    

Beatha – Gu sona, gum bi foghlam nas fheàrr, gum bi tidsearan gu leòr ann agus gum bi gach duine co-ionnann: daoine bochda is beartach.    

C5H

Mar as àbhaist Diciadain bha sinn a’ dèanamh spòrs. Ann an spòrs, bha sinn a’ dèanamh handball mìorbhaileach spòrsail.

An-dè rinn sinn litreachas is chluich sinn ‘Ròlaist is Fìrinn’. Dh’feumadh sinn sgrìobhadh seantansan no paragrafan agus aon ròlaist a chur ann.  An uair sin bha aig a’ chlas tuairmse a dhèanamh air dè an ròlaist a bh’ ann, mar sin bha sinn ag èisteachd airson fiosrachaidh.

Aig àm Spàinntis bhruidhinn sinn mu dheidhinn na riaghltean ann an Spàinntis, ciamar a bhios a’ bhliadhna seo agus dè mar a bhios C5 math.  Bha sinn ag ionnsachadh mar a bhruidhinneas sinn mur deidhinn fhèin agus dh’ionnsaich sinn innse ceithir rudan – ar n-ainm, ar n-aois, an dath as fheàrr leinn agus thagh sinn aon  pìos fiosrachaidh eile airson innse sinn fhèin .

Ann an ealain bha rinn sinn uinneagan glainne dhathte. Chleachd sinn ar sgillean motar foidhne agus bha sinn a’ measgachadh na dathan gus dathan ùra fhaighinn.

Bliadhna Mhath Ùr

We have enjoyed our first week back at school!

Interestingly, we started a maths calendar. They are great because they have all different kinds of maths, a different question each day for January! A few people also tried a very challenging maths sheet with Dr Jones,it was a maths newspaper with word problems. This website produce a new newspaper for maths each week: ‘Rigour Maths’.

https://www.cdmasterworks.co.uk/the-daily-rigour/

One of our friends also taught us a very handy way of multiplying large numbers using a grid. Lastly, we practised using the written method for adding and subtracting large numbers.

This week, we found out we are doing a topic about Edinburgh Castle and to start, we did a tricky Gaelic Quiz about the history of Edinburgh Castle. Next week, visitors are coming in to help us to start our project.