Obair-Dachaigh Leughaidh| Reading Homework 30.11.20

Audio for C4 and C5 – Fèill an Dàmhar

C5

Audio for C4 – Eilidh agus a caraidean

Audio for C4 Cho Tapaidh ‘s a tha Siud

C7D 20.11.20

 

Cànan 

An t-seachdain sa chaidh airson Latha Cuimhneachaidh choimhead sinn air bàrdachd dubhachadh. Cleachd sinn 3 teacsaichean ainmeil ceangailte ri Latha Cuimhneachaidh agus chruthaich sinn pìosan bàrdachd ùr. Seall air na rinn sinn!

Rinn sinn beagan obair cuideachd air ar gràmar agus litreachadh. Chruthaich sinn postairean mu dheidhinn mar a thèid ‘Cuir’ a chleachdadh, gus taic a thoirt dhuinn nuair a tha sinn a’ sgrìobhadh.

Matamataig 

An teirm seo tha air a bhith ag obair air bloighean. An t-seachdain seo choimhead sinn air mar a gheibh sinn bloigh bho àireamh slàn agus cuideachd mar a chleachdas sinn seo le airgead. Gus seo a’ dhèanamh feumaidh sinn a’ cleachdadh ar clàr nan uiread!

Cleachd sinn ar eòlas air bloighean agus fhuair sinn cothrom a’ dèanamh coimeas eadar diofar bùthan gus na prìsean as fheàrr a’ lorg airson Fitbit agus geamaichean.

An-diugh chleachd sinn goireasan nàdarrach airson geama de Nim a chluich. B’ fheudar dhuinn obrachadh gu cruaidh agus a’ smaoineachadh gu cruthachail gus an geama a bhuannachadh.