Barbara Dickson a’ tadhal air C7

Thàinig an seinneadair is cleasaiche ainmeil Barbara Dickson dhan chlas an-diugh. Bhruidhinn i ruinn mun bheatha aice.  Dh’innis i dhuinn gun robh i ag obair còmhla ri Na Two Ronnies is cuideachd Elaine Paige.  Bha tòrr cheistean againn dhith is sheinn i òran dhuinn cuideachd.

Abair latha!

C7 – Latha Ionnsachadh A-Muigh

Chaidh Clas 7 a-mach dhan ghàrradh airson Matamataig air Latha Ionnsachadh A-Muigh.

Dh’ionnsaich sinn ciamar a nì sinn tuairmse agus meudachadh.  Thagh sinn rudeigin bhon raon-cluiche agus rinn sinn tuairmse air dè an fhaid a bh’ ann is an uairsin thomhais sinn iad.  Fhuair an sgioba againne trì tuairmsean ceart!

Bha tòrr spòrs againn.

Le Findlay, Oisin, Eilidh, Varian agus Mata

C7 – Cùrsa-Obrach

Tha C7 air a bhith a’ coimhead air diofar seòrsaichean obair a bhios daoine a’ taghadh nan cùrsa beatha.

Bha sinn air leth fortanach gun d’ thàinig Deidre Brock MP a-steach a chèilidh oirnn an-diugh.  Dh’innis i dhuinn mun obair a bhitheas i a’ deanamh ann an Lunnainn is dè na sgilean a dh’fheumas tu airson a bhith an sàs ann am poileataigs.

Taing Deidre!

C7 -Ealain

Mar a gheall sinn dhuibh an t-seachdain sa chaidh – seo dealbhan den fighe a chruthaich sinn ann an ealain.  Nach iad a tha math!

 

 

C7 – Expressive Arts

Topic: WORLD of WORK

In Art and Design P7s have been looking at the weaving industry in Scotland.

Pupils have looked at a basic history of weave and the weaving process.  P7s have also had great fun making their own weaves! There have been some fantastic results! Visit our blog next week to see some of our finished products!

 1. Firstly pupils learned about looms and how to make their own loom using recycled materials.

2. Then pupils have experimented with different yarns and wools exploring how these can affect the look and texture of a weave.

3. Pupils have also experimented with recycled fabrics and tassel techniques.

4. Pupils have developed skills in the visual element of pattern and colour.

Responses from P7 Pupils 

‘I really enjoyed it! I have learnt a bit about a history of weave and it is fun!’

‘During the project I have started to practise my own weaves at home aswell!’