Some Tunes!

Hi everyone,

If you have an instrument at home, here’s a couple of tunes for you to learn. I love the idea of us having a wee ceilidh when we are back together and playing these tunes! I have had a few problems with technology this week so apologies if these files don’t work :/

Continue reading “Some Tunes!”

31.3.20 Ceòl

Halo a-rithist,

Tha an seanail YouTube deiseil an-diugh! Bha duilgheadas ann le luachdadh suas na bhidiothan. Mar sin chan eil a’ chàilidheachd cho math idir. Bidh na bhidiothan nas fheàrr an ath-thuras.

Gabh spòrs!

Hello again, 

My YouTube channel goes live today! I had a few problems with my internet connection and uploading the videos so they are not the best quality this time. I will work on this over Easter and can promise that they will be better next time!

Enjoy!

Ms Fee

Continue reading “31.3.20 Ceòl”

26.3.20 – Ceòl

Madainn mhath a charaidean,

Tha mi an-dòchas gu bheil sibh math an-diugh!

I will be posting future lessons on a new Youtube channel that I am currently setting up. There, pupils and their families can join in with progressive weekly music lessons that are tailored for each year group. I will be adding new videos every Monday morning so that you can access the lesson whenever it suits you through the week. 

Ms Fee Continue reading “26.3.20 – Ceòl”

Ceòl anns an taigh

Fàilte dhan bhlog ciùil againn!
Gach seachdain, bi mi a’ postadh bhidio goirid airson gach clas a bhios mise a’ teagasg.  Tha mi a’ guidhe do theaghlach shlàn pàirt a ghabhail oir tha ceòl gu sònraichte spòrsail nuair a ni sinn e ri chèile.

 ‘S e rudeigin gu tur ùr a tha seo dhuinn agus tha mi an dòchas gum bidh beagan spòrs againn leis a seo.

Coimhead air na laraich-lìn gu h-ìosal airson gnìomhairean ciùil làitheil – tha iad uile sgoinneil is làn spòrs airson an teaghlaich gu lèir –

NYCOS – “We will be posting songs, musical games and activities that you can play at home (or in school) without contact to keep developing your musicianship skills and have fun.”

Daily Activities

Ollie Tunmer is the king of body percussion (he’s an ex-STOMP performer). He’s going to be leading daily, free body percussion sessions from 11am every school day from Monday. (Similar to Joe Wick’s 9am idea for PE lessons at home).

https://www.youtube.com/user/OllieTunmer?fbclid=IwAR3lZdRrdK58WZg9nXPdzl9YX8M8HEqQby2LWd7UTPhrPrlrFvBSoOcZXSA

A’ dèanamh fiughair ris a’ chiad phost againn Diciadain

Le gach deagh dhùrachd,

Ms Fee

Welcome to our Music Blog

Every week I will be posting a short video for each class that I teach. I am encouraging the whole family to join in with the activities as music-making is always better and more fun when it is shared!

This is a new way of learning for all of us so I hope it will be fun and a bit of an adventure for all of us in uncertain times.

Have a look at the websites above for daily music-making. These are a fantastic resource and great fun for all the family. 

Looking forward to the first video posts tomorrow (Wednesday).

With best wishes,

Ms Fee

 

 

 

NYCOS Daily Activities

A charaidean.

NYCOS – National Youth Choir of Scotland have created daily singing activities for children (and adults) to try out.  Have fun!

a’ Bh-uas Nic an t-Saoir.

 

This particular song, ‘Senua de dende’ from Ghana, is about a mother calling her child home. The accompanying game is suitable for ages 9+ and is quite a challenging one to start with. We’re posting it now so you can come back and practise all week.

Link to webpage:  www.nycos.co.uk/daily-activities

Senua De Dende

The first in a series of songs, musical games and activities from NYCOS that you can play in school without contact to develop your musicianship skills and have fun.This particular song, 'Senua de dende' from Ghana, is about a mother calling her child home. The accompanying game is suitable for ages 9+ and is quite a challenging one to start with. We're posting it now so you can come back and practise all week.Adapted from 'Singing Games & Rhymes for ages 9 to 99' the songsheet for this game is available at www.nycos.co.uk/daily-activities

Publiée par NYCOS Creative Learning sur Lundi 23 mars 2020

What do you want to do ?

New mail

Ceòl Spòrsail

Abair  spòrs a bha againn comhla ri Jed. Bha sinn a’ seinn agus a’ dannsa comhla ris fhad ‘s a bha e a’ cluiche diofar ionnsramaidean.

 

 

Sheall e dhuinn an giotàr agus an bainsio aice. Abair gu bheil e ealanta air cluich na ionnsramaidean seo.

C5 Latha mu dheireadh de dh’Ukulele!

Gu duilich, b’ e an-diugh an latha mu dheireadh den sreath de leasanan Sounds Like Music a tha air a bhith aig clas a còig le Nora is Lawrence airson 5 seachdainean.  Dh’ionnsaich iad iomadh chord is òran is sheinn is chluich iad gu binn an-diugh airson an triop mu dheireadh.

Seo ‘In the Jungle’ le C5C bhon t-seachdain sa chaidh:

Seo ‘7 Years Old’ an-diugh bho C5:

.

Clarsach, kahoot agus ceann, gualainn, glùin is cas ann an Clas 4B

Bha seachdain trang eile aig Clas 4B. Dh’ionnsaich sinn iomadh rud agus bha latha sònraichte againn Dimairt cuideachd oir bha co-latha breith aig dithis anns a’ chlas air an aon latha. Abair spòrs!
Diluain, dh’obraich sinn còmhla ann an dà bhuidheann gus ‘diagram venn’ a chleachdadh airson diofar leabhraichean a sheòrsachadh eadar neo-fhicsean agus ficsean. B’ fheudar dhuinn smaoineachadh an robh fiosrachadh fìor ri fhaicinn anns na leabhraichean agus bha sinn cuideachd a’ coimhead airson rudan coltach ri clàr-innse, clar-amais, dealbhan, tiotalan agus labailean agus fìrinnean. Rinn sinn obair sgoinneil còmhla agus bha a h-uile duine ag obair gu math cruaidh.

Dimàirt, bha an t-am ann airson leasan ukulele eile. Air an t-seachdain seo dh’ionnsaich sinn ‘d minor’ a chluich; bha cuid a’ smaoineachadh gun robh seo gu math furasta agus cuid eile den bheachd gur ann duilich a bha seo. As dèidh sin fhuair sinn greim air na i-Pads agus bha sinn a’ cluich an aghaidh a chèile a-rithist. An turas seo bha sinn a’ cluich ceisteachan airson faighinn a-mach dè cho math is a chuimhnich sinn na faclan ùra airson pairtean cuirp mhic an duine. Tha ‘kahoot’ a’ cordadh ri cha mhòr a h-uile duine ach chan eil e a’ còrdadh ris a’ chlas nuair a tha Miss Brown a’ cluich cuideachd oir bidh ise a’ buannachadh! Dh’fhaodte an ath sheachdain gum buannaich cuideigin eile! Rinn sinn suas diofar faclan airson ‘Ceann, Gualainn, Gluin is Cas, cuideachd!

Aon rud eile – dh’fheuch cuid a dhaoine a bhith a’ cluich na clàrsaich air an t-seachdain seo. ‘S i a’ Bh. Uas. Peterson a bhios a’ measadh cò a bhios a’ faighinn cothrom air clàrsach ionnsachadh. Tha sinn a’ dèanamh fiughair mhòr ris a seo.

An ath sheachdain ann an ealain le Miss Brown tha sinn gus a bhith a’ coimhead air ealain Steven Brown agus a’ cruthachadh ‘McCoo’ dhuinn fhìn. Feuch gun seall sibh ris a’ bhlog againn Dihaoine gus am faic sibh na ‘McCoos’ a nì sinn!

Barbara Dickson a’ tadhal air C7

Thàinig an seinneadair is cleasaiche ainmeil Barbara Dickson dhan chlas an-diugh. Bhruidhinn i ruinn mun bheatha aice.  Dh’innis i dhuinn gun robh i ag obair còmhla ri Na Two Ronnies is cuideachd Elaine Paige.  Bha tòrr cheistean againn dhith is sheinn i òran dhuinn cuideachd.

Abair latha!

C7 – Ceòl

Tha sinn a’ coimhead air  diofar seòrsaichean de ruitheaman a chruthachadh an t-seachdain seo.  Dh’fheumadh sinn obrachadh còmhla airson ruitheaman ùra a chruthachadh.  Dh’fheumadh sinn cuideachd cuimhne a chumail air an ruitheam ùr is dh’fheumadh sinn obrachadh còmhla gus an cumadh sinn buille is an ruitheam a’ dol.    Bha tòrr spòrs againn .