Taic ionnsachaidh – Facail chumanta

Seo clàraidhean de na facail chumanta airson ur cuideachadh aig an taigh.  Tha tòrr diofar dhòighean na facail ionnsachadh.  Seo cuid airson tòiseach tòiseachaidh:

  • Dèan geama leotha (m.e. paidhrichean, SNAP, Bingo …)
  • Sgrìobh iad ann an diofar dathan
  • Coimhead, còmhdaich, sgrìobh, dèan cinnteach
  • Sgrìobh iad air post-its agus cuir iad air feadh an taighe
  • Dèan dealbh le litrichean an fhacail

Continue reading “Taic ionnsachaidh – Facail chumanta”