Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain & Tìoraidh!

Madainn mhath, 

Fàilte gu an latha mu deireadh dhan teirm! 

Tha sinn an dòchas gum bidh spòrs agaibh aig an cuirm-chnuic againn. Cuimhnich ma tha sibh air biadh sam bith a dhèanamh airson an cuirm-chuinc againn gun tòg sibh dealbh agus gun cuir sibh suas air Learning Journals e ach a’ faic sinn an biadh blàsta a’ rinn sibh. 

Seall air cuid de a bhìdh iomachultarach a tha luchd-obrach na sgoil-àraichair dèanamh! 

Tha sinn an dòchas gun do chòrd an cuirm-cluich ribh uile!
Tìoraidh!
Tha sinn an dòchas gum bidh deagh saor-làithean agaibh uile.

 

Là Mòr na Sgeulachdan

Madainn mhath sgoil-àraich,

An-diugh tha sgeulachd  neo dha againn dhuibh. Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh.

Sgeulachdan bho sgoileran

 

 

Sgeulachdan bho na luchd-obrach

 

Là Mòr nan Òran

Madainn mhath,

An diugh tha tòrr spòrs a gu bhidh againn a’ seinn òrain Ghàidhlig. Cuid a tha sinn gu math eòlach air agus cuid eile a dh’ fhaodas sinn ionnsachadh as ùire.

Today we will have lots of fun singing Gaelic songs together. On the blog you will find lots of Gaelic songs, some that we are very familiar with already and some new ones for us to learn too.

Feuch a’ seinn sibh comhla rinn! 🎼🌟🎤🎼

Have fun singing along with us! 🎼🌟🎤🎼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là Spòrs na Sgoil-àraich 2020

Fàilte gu Là Spòrs na Sgoil-àraich 2020.

Tha a’ Bh-uas NicPhàil agus a’ Bh-uas  Givan a’ dol a shealltainn dhuibh  dè a tha agaibh ri dhèanamh  aig gach stèistean.

Tha sinn an dòchas gum bidh là spòrsail agaibh uile.

Gabh Spòrs!

Welcome  to the Sgoil-àraich  Sports Day 2020.

This year we have 6 activity stations at our Sports Day. Ms MacPhail ans Mrs Givan will show you what you need to do at each station.

We hope that you all enjoy these activities and that you have a fun day.

Have fun!

Introduction

Steistean 1

Steisean 2

Steisean 3 

Steisean 4 

Steisean 5

Steisean 6

An deireadh / The End

‘ S math a’ rinn sibh! 😊🏆🥇🌟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tòrr Spòrs airson an t-seachdain mu dheireadh!!

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail agaibh uile.

Tha sinn a-nis air an t-seachdain mu dheireadh dhan pròisect eadar-ghluasaid againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh lince gu an PowerPoint airson seachdain 6. Anns an PowerPoint lorgaidh sibh   beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an pròisect eadar-ghluasad seo air còrdach ribh.

Chì sibh nach eil cliath ionnsachaidh againn an t-seachdainn seo. Tha sinn a’dol a dhèanamh tòrr rudan spòrsail gach latha an t-seachdain seo an aite an cliath!

Seall air dè a bhios a thachairt:

Diluain –     Power Point le seachdain 6 den Phròisect eadar-ghlusaid

Dimàirt-     Là Spòrs na Sgoil-àraich

Diciadain – Là Mòr nan Òran

Diardaoin – Latha Mòr nan Sgeulachdan

Dihaoine – Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We have now reached the last week of our Bear Hunt Transition Project, which was linked to the book ‘We are going on a Bear Hunt’ by Michael Rosen.

In the link below you will find a Bilingual PowerPoint slide for Week 6 of our transition project. I hope that you find this week’s  activities fun t and that you have enjoyed the transition project.

You will notice that I have not linked a learning grid for this week. As it is the last week of term we will be posting fun daily events instead.

Have a look at what will be happening in sgoil-àraich this week!

Monday –               PowerPoint with  Wk 6  of Bear                                            Hunt activities

Tuesday –             Sgoil-àraich Sports Day

Wednesday –    Gaelic Songs Day

Thursday –         Gaelic Stories Day

Friday –               A multi-cultural Teddy Bears Picnic

 

We hope that you have a fun week!

 

Le dùrachdan,

 

Mrs Reid

 

Bear Hunt Weekly bilingual Slides week 6

 

 

Proiseact-Eadar Ghluasad s/t-15.06.20

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail  agaibh uile.

Tha sinn a-nis air seachdain  5 dhan pròisect eadar-ghluasad againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince lince gu h-ìosal lorgaidh sibh   tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh airson  an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an  pròisect eadar-ghluasad seo a’ còrdach ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We are now on week  5 of our Bear Hunt transition project which is all based around the story ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan / We are Going on a Bear Hunt ‘ by Michael Rosen.

In the link below you will find this week’s learning grid which is filled with lots of new play  ideas for you to try at home. These are all  based around our Bear Hunt transition project. There is also a link to The bilingual PowerPoint slides  which shows us  the activities that all the boys and girls in Edinburgh will be working on this week.

I Hope that you are all enjoying the Bear Hunt transition project and that you are having fun at home with your bears!

Le dùrachdan,

Mrs Reid

Sgoil-araich Home Learning 15.06.20-1

Bear Hunt Weekly Bilingual Slides week 5

Pròisect Eadar-Ghluasad – A’ cuich aig an Taigh – s/t 08.06.20

Madainn mhath,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail  agaibh uile.

Tha sinn a-nis air seachdain 4 dhan pròisect eadar-ghluasad againn a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Anns an lince lince gu h-ìosal lorgaidh sibh   tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh airson  an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gu bheil an  pròisect eadar-ghluasad seo a’ còrdach ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

We are now on week 4 of our Bear Hunt transition project which is all based around the story ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan / We are Going on a Bear Hunt ‘ by Michael Rosen.

In the link below you will find this week’s learning grid which is filled with lots of new play  ideas for you to try at home. These are all  based around our Bear Hunt transition project. There is also a link to The bilingual PowerPoint slides  which shows us  the activities that all the boys and girls in Edinburgh will be working on this week.

I Hope that you are all enjoying the Bear Hunt transition project and that you are having fun at home with your bears!

Le dùrachdan,

Mrs Reid

Sgoil-araich Home Learning 08.06.20-

Bear Hunt Weekly Slides Bilingual slides week 4

 

 

 

Pròisect Eadar-Ghluasad – A’ cuich aig an Taigh – s/t 01.06.20

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain spòrsail  agaibh uile.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh airson  an pròisect eadar-ghluasad againn an t-seachdain seo. Tha na beachdan-cluiche uile  co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Tha mi an dòchas gu bheil an  pròisect eadar-ghluasad seo a’ còrdach ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

Good Morning Everybody,

I hope that you all had a fun weekend and that you all got outside to enjoy the sunshine.

In the link below you will find our home learning grid for this week. All our activities and play suggestions are based around our transition project book, Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ by Michael Rosen. I hope that you have lots of fun with these activities  this week and that you are enjoying our transition project.

Below you will also find the Bilingual Power Point slides for Week 3 of The City of Edinburgh  Council’s  Bear Hunt transition project ideas.

Wishing you all a lovely week.

 

Le dùrachdan,

Mrs Reid

 

Bear Hunt Weekly Bilingual Slides Week 3

Sgoil-araich Home Learning 1.06.20-

 

 

A’ Cluich san Taigh s/t: 25.5.20

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain mhath  agaibh uile.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh airson  an pròisect eadar-ghluasad againn  a tha co-cheangailte ris an leabhar ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ le Michael Rosen.

Tha mi an dòchas gun cord an  pròisect eadar ghluasad seo ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

https://youtu.be/Mhr15lJw_GM

 

 

Good Morning,

I hope that you all had a lovely weekend.

In the links below you will find our learning grid of play suggestions, along with a bilingual PowerPoint.

All our play activities this week are based around our Transition Project; which is all based around the book ‘We are Going on a Bear Hunt’ by Michael Rosen.

I hope that you enjoy the activities we have put up for our transition  project. Remember to Tweet your Bear Hunt photos: #BearHuntEdin

Le dùrachdan,

Mrs Reid

 

Sgoil-araich Home Learning 25.05.20-PDF

Bear Hunt Weekly Biingual Sides week1&2-

A’ Cluich aig an Taigh s/t – 18.05.20

 

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu robh deireadh-seachdain mhath  agaibh uile.

Anns an lince gu h-ìosal lorgaidh sibh tòrr beachdan air rudan inntinneach a dh’fhaodach sibh dèanamh airson ionnsachadh agus cluich aig an taigh an t-seachdain seo.

Tha mi an dòchas gun còrd cuid de na beachdan cluiche seo ribh.

Le dùrachdan,

a’ Bh-uas Nic’IlleRuaidh

Good Morning,

I hope that you all had a lovely long weekend.

In the link below you will find lots of play suggestions to help with learning at home this week.

I hope that you enjoy some of these play suggestions and that you all have a fun week.

Remember, the the sgoil-araich staff would love to see what you have all been doing at home.Please upload any photographs of your learning to your Learning Journal so that we can see what you have been doing and add comments and feedback.

Le dùrachdan,

Mrs Reid

Sgoil-araich Home Learning 18.05.20-1