A’ Cumail Fallain anns a’ Ghrèin

Mar phàirt de ‘Sun Awareness Week’, thàinig a Bh’Uas Cowell-Smith (mamaidh Arley agus Eryn) a-steach an t-seachdainn seo a bhruidhinn rinn mu dheidhinn a bhith cumail sàibhailte is fallain anns a’ ghrèin.  Dh’innse i dhuinn mu cho cudthromach ‘s a tha e leigheas grèine agus ad a chleachdadh nuair a tha a’ ghrian ann.  ‘S e ‘SPLAT, HAT, WRAP!’ abairt an là.

Sgoil-àraich: Faclair

An t-Earrach

An t-Earrach   (an chay-rachgh)      Spring

blàth                    (blAAAh)              blossom

maothan           (mooh-an)            bud

flùr                       (flOOOr)                flower

fàs/ a’ fàs         (fAAAs/ ah fAAs)    grow/growing

uisge                  (oosh-ka)               rain

bogha-frois   (boa-frosh)            rainbow

lòn                       (lOHn)                      puddle

boiteag             (boy-chak)            worm

eun                     (ee-un)                     bird

An t-Earrach

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an Earraich anns an Sgoil-àraich.

An t-Earrach

(an cher-rach)

The Spring

 Tha an t-Earrach an seo!

 (Ha an cher-rach an show)

Spring is here!