C6 Writing Beach

Nessy Writing Beach is helping some C6 pupils explore the writing process from first to final draft using bullet points to help us.

C6 SfL Writing

C6 are using Nessy Writing Beach to help them to develop their writing skills.

“Writing Beach is very clever.  I like playing the games and waking the characters”

 

“I think it’s a fun way to learn about punctuation and writing in general.”

 

“The Hairy Sentences games really make you think.”

Ag ionnsachadh tro gheamannan

Le bhith a’ coimhead air faclan gu tric, tha e a’ fàs nas fhasa dhuinn an leughadh agus an sgrìobhadh.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh cuid de na faclan cumanta le bhith a’ cluich a’ gheama ‘Cairt mu dheireadh!’, a tha coltach ris a’ gheama ‘Uno!’.

Matamataigs S.E.A.L

Pom Pom: Chluich sinn geama airson fàs nas cinntiche le cur-ris. An seo bha againn ri paidhrichean fhaighinn a nì 9.  Cia mheud paidhir diofraichte a th’ann?  0 + 9      1 + 8      2 + 7    3 + 6    4 + 5   …

      Geama – dèan 9

Rocky: Is urrainn dhuinn àireamhan gu 100 aithneachadh agus is urrainn dhuinn an cur ann an òrdugh. Chuir sinn ar sgilean gu feum ann an geama air a’ choimpiutair.