Tapadh Leibh

 

 

Bu toil leam taing mhòr a thoirt dhan h-uile duine sa choimhearsnachd againn; pàrantan, clann is luchd-obrach. Tha sibh air a bhith ag obair gu math cruaidh a’ deasachadh, a’ cuideachadh agus ag ionnsachadh le Ionnsachadh Dachaigh.

I think we have all been learning new things about ourselves, our families and our colleagues over the last week or so, as we have worked together to manage this new and challenging way of being.

Tha mi’n dòchas gum faigh sibh uile beagan fois a-nis, deiseil airson tòiseachadh as ùr air Dimàirt 21 Giblean.

Le dùrachdan na Càisge,

a’ Bh-uas. NicPhàil

 

(Taing dha Rose is Solly Duffy airson na cairt breagha.)

[C3F 3.4.2020] Obair Agaibh agus Laithean Saora

A-rithist, tha e air a bhith cho math dealbhan den obair agaibh fhaicinn. Tha sinn an dòchas gu bheil an obair a’ còrdadh riubh.

Tha sinn an dòchas gum bith làithean-saora mìorbhaileach agaibh, agus gu lorg sibh tòrr dhòighean airson spòrs is fois a ghabhail.

Le gaol, 

A’ Bh-uas Wight agus A’ Bh-uas Watson

Again, it has been so good to see the work you have done – we hope you have been enjoying it!

Now, we hope that you have wonderful holidays and that you find lots of ways to have fun and relax.

With love,

A’ Bh-uas Wight agus A’ Bh-uas Watson

[C2C – 2020.03.04] Dihaoine | Friday

Madainn mhath, Clas 2! Chan eil obair againn an-diugh. Tha sinn dìreach a’ dol a bhith a’ coimhead air na dealbhan gun do chuir sibh thugam an seachdain sa chaidh.

Nach eil sibh a’ deànamh obair sgoinneil!

Abair pìosan-ealain! Chì mi gu bheil sibh air chumail trang le obair-sgoile cuideachd. Tha sibh a’ deànamh cho math ag ionnsachadh aig an taigh. Continue reading “[C2C – 2020.03.04] Dihaoine | Friday”

Obair Clas 1B

Abair nach robh sibh trang Clas 1B!  Taing dhan a h-uile duine a dh’obraich cho cruaidh an t-seachdain sa chaidh. Tha mi gad ionndrainn gu mòr! 🙂

Weren’t you all busy Clas 1B!  Thank you all very much for working so hard last week. I’m missing you all very much! 🙂

A’Bh-uas Rankin

 

 

C4 – Sealladh air Obair C4/ A Collection of Work by C4 – 2020.03.31

 

Taic ionnsachaidh – 2020.03.30 – fonaigs

Seo clàraidhean de sheataichean fonaigs Ghàidhlig.

guidance – stiuireadh-do-chlann-agus-pharantan-aig-an-taigh

Fonaigs seata 2

Fonaigs seata 6

 

Fonaigs-seata-8

ann onn all oll
anns

rann

ceann

deann

tonn

fonn

donn

ball

call

seall

toll

poll

Audio file airson fonaigs seata 8

 

bho Cur-seachad  le Tormod Caimbeul

Dè an cur-seachad a th’ agad fhèin?

 

Am falbh thu fallain am measg bheanntan,

làithean fuar a’ dol tro ghleanntan le toileachas nad cheum?

 

An tog thu seòl ri crann –

am bàta bòidheach a’ sgoltadh thonn

‘s a’ falbh ron ghaoith na deann?