ST 14.6.21

Rinn sinn làmhan airson a Bh’ uas Nic Diughaill, ar tisear ùr!

Bha partaidh airson a Bh’uas Nic Phail agus bha ceòl agus dannsa ann.

Choimhead sinn an geama ball-coise aig Alba air Diluain.

Bhuannaich na ‘Fearless Parrot Pigs’ an  t-seachdain sa chaidh ach an t-seachdain sa bhuannaich Na Slushies!

An-diugh, rinn sinn luth-chleasachd. Seall ar sgilean!

IMG_2304

IMG_2299

Tioraidh Miss Drysdale!

Bha sinn fortanach gun robh tidsear eile againn sa chlas, ach brònach gun do dh’ fhàg i! Bha partaidh againn.

Tioraidh Miss Drysdale! Bidh sinn gad ionndrainn!