A’ Tilleadh Dhan Sgoil | Return to School – Building Resilience

Le bhith tilleadh dhan sgoil tha sinn a’ beachdachadh air na bheireas taic dhuinn  – tha na goireasan seo gan sgaoileadh air Twitter na Sgoile agus gheibh sibh ceangail thuca an seo.

 

As we return to school we start to think about how we support our school community in doing so following school closure.  These resources will be shared via our school twitter this week but a link is also included here.

We can’t wait to welcome everyone back!

https://www.edinburgh.gov.uk/schools-learning/building-resilience-–-back-school-tips/1 

Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

Soraidh Leibh C7 | Farewell C7

Clas 7,

Abair latha.   An latha mu dheireadh agaibh ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sibh air bliadhnaichean sona  chur seachad an seo agus tha sibh a-nis deiseil airson an ath cheum a ghabhail.  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh làn toileachais agus gu bheil iomadh deagh chuimhneachan agaibh.  Abair bliadhna a bha againn còmhla – adventure dhuinn uile, ann an dòigh!

Continue reading “Soraidh Leibh C7 | Farewell C7”

[26.06.20 – latha mu dheireadh is an obair agaibh!]

Tha ar gaol oirbh uile C5!  Is e clas air leth a th’ annaibh. Chòrd e ruinn gu mòr a bhith còmhla riubh am bliadhna.  Feuch gum faic sibh a’ chruinneachadh mu dheireadh do C7 aig 11m an-diugh.  Deagh shamradh dhuibh, bithidh modhail, cùmaibh sàbhailte agus chi sinn sibh a-rithist, a’ mhòr chuid agaibh air ais aig TNP san Lùnasdal ann an C6!

We love you C5!  You’re a wonderful year group and we have absolutely loved being your teachers this year.  Remember to watch the final C7 assembly at 11am today.  Enjoy your summer, be good, be safe and we’ll see (almost all of you) back at TNP in C6 in August!

XXX

Cèic Seòclaid

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh na seachdain agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Ma tha sibh trang sa chidsin, cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org.

Tapadh leibh gu mòr,

Màiri

Cuirm-chunuic Ioma-chultarach na Mathain & Tìoraidh!

Madainn mhath, 

Fàilte gu an latha mu deireadh dhan teirm! 

Tha sinn an dòchas gum bidh spòrs agaibh aig an cuirm-chnuic againn. Cuimhnich ma tha sibh air biadh sam bith a dhèanamh airson an cuirm-chuinc againn gun tòg sibh dealbh agus gun cuir sibh suas air Learning Journals e ach a’ faic sinn an biadh blàsta a’ rinn sibh. 

Seall air cuid de a bhìdh iomachultarach a tha luchd-obrach na sgoil-àraichair dèanamh! 

Tha sinn an dòchas gun do chòrd an cuirm-cluich ribh uile!
Tìoraidh!
Tha sinn an dòchas gum bidh deagh saor-làithean agaibh uile.

 

Tidsearan Clas 1P | Clas 1P Teachers

Halo a charaidean. Tha a ’Bh-uas Watson agus a’ Bh-uas Wight air teachdaireachdan a chlàradh dhuibh . Cliog air a ’cheangal gu h-ìosal airson coimhead.  

Hello friends.  Your teachers Mrs Watson and Mrs Wight have recorded a message for you.  Click on the link below to listen.

Translation for parents!

Mrs Watson:  I will be your teacher in Clas 1 Purple after the holidays on Wednesdays, Thursdays and Fridays.  There are two things that I really love doing; telling stories and singing songs.  I can’t wait to tell stories and sing songs together with you.  I’ll see you soon.

Mrs Wight:  I will be your teacher on Monday and Tuesdays.  Two things that I love doing is creating art is at telling stories. I can’t wait to do those things with you when we are together in August.  Have a happy and safe summer and we will see you soon.

 

 

Là Mòr na Sgeulachdan

Madainn mhath sgoil-àraich,

An-diugh tha sgeulachd  neo dha againn dhuibh. Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh.

Sgeulachdan bho sgoileran

 

 

Sgeulachdan bho na luchd-obrach

 

Dimàirt | Tuesday 23.6.20

Hi C3F,

Tha mi an dòchas gun robh spòrs agaibh air an Cuairt- dànachd Innse Gall an-dè. ‘S e Dimàirt a th’ ann agus tha sinn gu bhith aig deireidh na tèirm. Tha sibh a’ cumail a- dol leis an cuairt-dànachd an-diugh. Càite a bheil sibh a’ dol an-diugh?

I hope you had fun with your Hebridean Adventure yesterday. It’s Tuesday and we’ve almost reached the end of term! Today you will keep going on your adventure- where will you go today?

I’m going to make an end of year blog post. Please send me one picture on Learning Journals to include in our C3F gallery by Thursday the 24th June. Please note I’ll share this on the blog so only send me something you’re happy for the rest of the class to see.

Have a great day,

Miss Grant

C1-3 Adventure Grid