Mìosachan | Calendar

Cinn-latha seisean sgoile 2021-22 | Term Dates 2021-22:
(Beurla gu h-ìosal | English below)

Foghar
Luchd-obrach a’ tilleadh – Diluain 16 Lùnastal 2021
Luchd-obrach a-mhàin Dimàirt – 17 Lùnastal    2021
Sgoilearan a’ tilleadh  – Diciadain 18 Lùnastal    2021
Saor-làithean an Fhoghair Sgoiltean Dùinte – Diluain 20 Sultain 2021
A h-uile duine a’ tilleadh – Dimàirt 21 Sultain 2021
Meadhan Teirm – Dihaoine 15 Dàmhair 2021
Luchd-obrach a’ tilleadh Diluain 25 Dàmhair 2021
Sgoilearan a’ tilleadh – Dimàirt 26 Dàmhair 2021
Teirm a’ crìochnachadh – Dihaoine 17 Dùbhlachd 2021

Earrach
Luchd-obrach a’ tilleadh – Diciadain 5 Faoilleach 2022
Sgoilearan a’ tilleadh – Diardaoin 6 Faoilleach 2022
Meadhan Teirm – Dihaoine 11 Gearran 2022
A h-uile duine a’ tilleadh – Diluain 21 Gearran 2022
Teirm a’ crìochnachadh – Dihaoine 8 Giblean 2022
Dihaoine na Ceusta Sgoiltean Dùinte – Dihaoine 15 Giblean 2022
Diluain na Caisge Sgoiltean Dùinte – Diluain 18 Giblean 2022

Samhradh
A h-uile duine a’ tilleadh – Diluain 25 Giblean 2022
Latha Bealltainn Sgoiltean Dùinte – Diluain 2 Cèitean 2022
Luchd-obrach a-mhàin – Dimàirt 3 Cèitean* 2022
Sgoilearan a’ tilleadh – Diciadain 4 Cèitean 2022
Iùbailidh Platanam (air atharrachadh bho Latha Bhictòria Diluain 23 Cèitean) – Sgoiltean Dùinte Diardaoin 2 Ògmhios 2022
Iùbailidh Platanam – Sgoiltean Dùinte Dihaoine 3 Ògmhios 2022
Teirm a’ crìochnachadh – Dihaoine 1 Iuchar 2022

* Còig latha in-sheirbheis airson a h-uile sgoil.

https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/22247/calendar-version-term-dates-2021-22

https://www.edinburgh.gov.uk/downloads/file/22246/school-term-dates-2021-22