[C3 22. 4. 20] Maths Update

Hello a h-uile duine,

Mhothaich mi nach do chuir mi an link airson a’ bhideo mathamataigs san bhlog! Seo e gu h-ìosal.  Cuideachd an obair airson 3 chili ‘s e:  seall 1/2,  1/4,  3/4 de cearcallan agus ceart cearnagan.

I noticed I forgot to include the link for the maths video in the blog.  You can find it attached below.  Also, the 3 chili task is to show  : 1/2    1/4  3/4 of circles and rectangles.

Moran taing,

A’ Bh-Uas Stone

C4 – 2020.04.22 – Daily Activities

Madainh mhath C4!

I hope you had a successful learning day yesterday and that you are ready for some more fun today!

Maths and Numeracy

Number of the Day : Aireamh an latha 220420

Roman numerals2

Did you know about the Roman stone lioness found at Cramond from the National Museum of Scotland?  ‘Ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh fhaighinn mu dheidhinn na Romanaich ann an Alba, coimhead air na fhuair iad anns an abhainn aig Cramond, Dùn Èideann bho Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba. (link embedded).  Link below if embedding doesn’t work. 

Literacy

Diciadain 2204 – RC agus LS

Good Luck with your work today!

Your C4 Teachers 🙂

C5 2020.04.22 Topic Maths and Numeracy

Seo ar n-obair an-diugh airson Matamataig is Àireamhachd

Here is today’s Mathematics and and Numeracy work

ann an Word

Numeracy grid C5 Wednesday 22nd April

Mar pdf

Numeracy grid C5 Wednesday 22nd April

seo pìos mu dheidhinn faid, leud is cuart-thomhas

here is a piece about lengths width and perimeter

mar/as a pdf

class 5 week 3 topic maths amend IB

is mar/ as a PowerPoint

class 5 week 3 topic maths amend IB

 

 

 

 

C6 22.04.20 Cànan is Matamataig

Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu fut!  Cuimhnich ri bhith a’ coimhead air an duilleag aig Ms Fee (Cèol) airson leasan na seachdaine aice.

We hope you are all well today.  Remember to have a look at Ms Fee’s lesson up on the Music page.

 

Teachdaireachd – Message

Obair airson an-diugh – Today’s work

Cànan

DICIADAIN Home Learning Literacy 22.04.20

A’ Bruidhinn ris a’ Chat – Caibideil 1 – Chapter 1 Audio Guide 

A’ Bruidhinn ris a’ Chat – Caibideil 1 – Chapter 1 Audio Guide -Slower Version

 

Matamataig

DICIADAIN Home Learning NUMERACY 22.04.20

PPT – DICIADAIN_Feartan Faid (1)

ENGLISH TRANSLATION OF CHILLI 3 WORK BELOW