Pròiseact C2F – 10.05.18

An-diugh, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn diofar seòrsaichean lùths agus càite an lorg sinn iad.

Seo na diofar seòrsaichean a dh’ionnsaich sinn:

teasach
solais
fuaim
lastaig
cineatagach
electrigeach
ceimeagach
niùclasach

An uair sin, rinn sinn probhailean saidheans airson fhaicinn mar a tha diofar seòrsaichean lùths ag obair.

Lùths cineatagach

Rinn sinn rocaid a’ cleachdadh balùn agus sreang. Cuideachd, chruthaich sinn tailm a-mach à bann rubair agus maidean.

Lùths fuaim

Bha sinn a’ feuchainn ris an rus a’ ghluasad le diofar fuaimean gus am faiceadh sinn lùths fuaim ag obair. Dh’aontaich sinn gur e na panaichean an rud a bha ag obair as fheàrr, ach dh’fheuch sinn cuideachd le botalan, ar làmhan agus ar guthan.

C6 SfL Writing

C6 are using Nessy Writing Beach to help them to develop their writing skills.

“Writing Beach is very clever.  I like playing the games and waking the characters”

 

“I think it’s a fun way to learn about punctuation and writing in general.”

 

“The Hairy Sentences games really make you think.”

C7 – Expressive Arts

Topic: WORLD of WORK

In Art and Design P7s have been looking at the weaving industry in Scotland.

Pupils have looked at a basic history of weave and the weaving process.  P7s have also had great fun making their own weaves! There have been some fantastic results! Visit our blog next week to see some of our finished products!

 1. Firstly pupils learned about looms and how to make their own loom using recycled materials.

2. Then pupils have experimented with different yarns and wools exploring how these can affect the look and texture of a weave.

3. Pupils have also experimented with recycled fabrics and tassel techniques.

4. Pupils have developed skills in the visual element of pattern and colour.

Responses from P7 Pupils 

‘I really enjoyed it! I have learnt a bit about a history of weave and it is fun!’

‘During the project I have started to practise my own weaves at home aswell!’

Clase 6- Español

Este trimestre en clase 6 estamos estudiando “Las comidas”. Hoy jugamos a unos juegos muy divertidos para aprender el vocabulario de las bebidas. Buen trabajo clase 6!

Ag Ionnsachadh mu Lusan- Clas 6

Air Diciadain , chaidh clas 6 gu Gàrradh Lusan Rioghail Dhun Èidean.

Bha neach eòlas lusan ann air an robh Mark agus thug e dhuinn cuairt timicheall air an àite.

Dh’ionnsaich sinn tòrr agus bha e uabhasach inntinneach.  Nuair a thill sinn dhan sgoil, rinn sinn grafaichean mu dheidhinn na lusan a chunnaic sinn.

Blog a’ Cheannard: Là Treànaidh is deagh naidheachdan

Chuir sinn crìoch air Dihaoine sa chaidh le cruinneachadh ‘Bilingualism Matters’. Dh’innis Katarzyna Przybycien duinn carson a tha ioma-chànanas cho cudthromach agus dh’fheuch sinn aon de na gnìomhachasan a bhios iad
a’ cleachdadh san obair rannsachaidh aca. Bidh Antonella Sorache a’ leantainn seo le taisbeanadh  phàrantan air Dihaoine 25 Ceitean aig 11m, san talla mhòr.
http://www.bilingualism-matters.ppls.ed.ac.uk

Many thanks to Katarzyna Przybycien who spoke to all our children about the importance of bilingualism and the reserch that ‘Bilingualism Matters’ is involved in. Parents are invited to a follow-up presentation from Antonella Sorache, professor of Developmental Linguistics at the University of Edinburgh here at Taobh na Pàirce on Fri. 25 May at 11 am. This is just before our Summer Fair and we hope that many of you will come along for both events.

Continue reading “Blog a’ Cheannard: Là Treànaidh is deagh naidheachdan”