3F – 01.02.19

Abair seachdain thrang! Dh’aontaich sinn uile gun robh sinn a’ faireachdainn sgìth an-diugh!

Ann am matamataig, thòisich sinn air ‘Dùbhlan nan Clàran Uiread’. An t-seachdain seo, thòisich sinn ag obair air na clàran 2, 5 agus 10. Mas urrainn dhuinn ceistean measgaichte a fhreagairt gu luath, gheibh sinn inbhe mar ‘Neach-eòlaiche nan Clàr’ agus bidh an tidsear a’ sgrìobhadh ar n-ainm air an àireamh. Tha tòrr spòrs air a bhith le seo is tha sinn air tòrr ath-sgrùdadh a dhèanamh.

Ann an cànan, rinn sinn tòrr ath-obarach air na fuaimean a dh’ionnsaich sinn an teirm seo. Le sin, chruthaich sinn ‘Gàrradh nam Fuaimean’ air a’ bhalla airson na fuaimean air a bheil sinn eòlach air a leughadh a chumail nar cuimhne!

Cuideachd, sgrìobh sinn bàrdachd a’ cleachdadh na Còig Mhothachaidhean, mar eisimpleir, sgrìobh cuideigin:
“Tha Mamaidh a’ faireachdainn bog
Tha Mamaidh a’ coimhead brèagha
Tha am fàileadh aig Mamaidh mar flùr
Tha am fuaim aig Mamaidh mar na h-eòin a’ seinn
Tha blas aig Mamaidh gu math milis”

Mu dheireadh, dh’fhosgail sinn Bùth Bìdh oir tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn airgid agus biadh. Tha tòrr spòrs air a bhith againn an seo!


C3N Seachdain a’ toiseachadh 28.01.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh na fuaimean ‘sl, gr, pl is sr’ an t-seachdain seo.  Chuidich sinn a chèile le bhith a’ feuchainn ri faclan a tha a’ tòiseachadh le na fuaimean sin a litreachadh.  Abair spòrs!

Ceòl

Tha sinn gu math fortanach gu bheil Jackie bho NYCOS a’ tighinn a-steach is a’ toirt dhuinn leasain air ruitheam is pids.  An t-seachdain seo dh’ionnsaich sinn ri bhith a’ cumail ruitheam.

Pròiseact

Tha sinn air a bhith a’ coimhead air biadh ann am pròiseact is an t-seachdain seo choimhead sinn air leubailean a bhitheas air biadh is bhruidhinn sinn air carson a dh’fheumas sinn a bhith a’ coimhead air leubailean.  Dh’ionnsaich sinn ciamar a lorgas sinn meàth, geir shùighte is salainn air leubailean bìdh. 


A’ Fleodradh agus a’ dol fodha

An t-seachdainn seo dh’ionnsaich sinn mu rudan a bhios a’ fleodradh neo a’ dol fodha ann an uisge. Rinn sinn rannsachadh airson seo le iomadh rud.  Chleachd sinn am fiosrachadh seo airson ar bàtaichean fhèin a dhèanamh. 

A’ cruthachadh ar bàtaichean le sgudal
A bheil iad a’ fleodradh?

Dèan rudeigin mìorbhaileach le do mhearachdan!

An t-seachdain seo ann am matamataig, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith a’ leughadh gleog le Dr Jones. Cuideachd, bha sinn a’ cunntadh ann an 5an agus dh’fhàs sinn nas luaithe air a bhith a’ cur-ris gu 10. Seall na geamanan a rinn sinn!

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn uair a rinn sinn mearachd- tha sinn uile air mearachdan a dhèanamh agus tha sin OK! Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dè is urrainn dhuinn ionnsachadh bho na mearachdan againn agus ‘s docha an cleachdadh gus rudeigin mìorbhaileach a dhèanamh! Choimhead sinn bhideo mu dheidhinn an leabhar ‘Beautiful Oops’. 

Rinn sinn bùrach mòr le peant, agus bha tòrr spòrs againn! An uair sin, chruthaich sinn rudeigin mìorbhaileach! Seall dè rinn sinn.

Mu dheireadh, thagh sinn uile pìos obarach a bha sinn moiteil às agus chuir sinn suas air a’ bhalla iad- balla ‘Ar Sàr Obair’. Tha sinn air tòrr obair sgoinneil a dhèanamh, mar sin bha e doirbh taghadh!

Bloighean ann am Matamataig – Clas 6T

An t-seachdain seo, dh’obraich sinn còmhla mar chlas airson postairean a chruthachadh airson ar balla ionnsachaidh àireamhachd agus matamataig.  Tha na postairean ag innse dhuinn iantraighean sìmplidh ri leantail airson bloighen anabharr, bloighean co-ionnan agus àireamhan measgaichte a dhèanamh.  Tha seo dol gar cuideachadh uair sam bith nach eil sinn a’ cuimhneachadh na tha againn ri dhèanamh.

Bha cothrom aig gach sgoilear eisimpleir a dhèanamh air a’ bòrd-sgairteil agus an uair sin, sheall sinn ar tuigs’ nar freagairtean duilleag-obrach agus leabhar-teacs.

Chòrd e ri na sgoilearan glan a bhith nan tidsearan matamataig agus ghabh a h-uile duine pàirt aig ìre àrd, a’ sealltainn deagh urram agus modh ri chèile.

Seall an sgrìobhadh sgoinneil againn!

Chùm sinn oirnn le roinn. Tha sinn fhathast ag obair air a seo- tha e fhathast rud beag doirbh.

Rinn sinn dràma mu dheidhinn riarachadh. Chuidich C4 sinn.

Rinn sinn sgrìobhadh leinn fhìn airson a’ chiad uair. Seall na sgeulachdan sgoinneil againn. Bha sinn gu math moiteil às an obair a rinn sinn. 

Teagaisg Spòrs – Clas 6T/L

Ann an spòrs an-dràsta, tha sinn ag ionnsachadh mar a sinn a’ planadh agus a’ leantainn leasan spòrs leinn fhèin. Bheiridh seo dhuinn cothrom ar sgilean èisteachd, urram, fèin-neart agus stiùireadh a leasachadh.

Leis a sin, tha sinn air leasanan spòrsail a chruthachadh ann am buidhnean agus gach seachdainn, tha sinn a’ dol a feuchainn ri gach leasan a dhèanamh – ach bidh na sgoilearan nan tidsearan!  

An-diugh, b’ e leasan ‘bench-ball’ a bh’ againn.  Rinn na tidsearan (sgoilearan) againn deagh obair leis gun robh a’ gheàma sgil aca (‘piggy in the middle’) co-cheangailte ri amas an leasan – sadail, glachdadh agus a’ cur stad air am bàla.

Thuirt na tidsearan (sgoilearan) gun robh e doirbh smachd a chumail air an clas, a’ toirt air an clas a bhith sàmhach agus sgiobanan a chruthachadh ann an dòigh co-ionnan (fàilte gu beatha tidseir!!)

Neach-tadhail Cuspair – Màthair Esme!

An-diugh, bha sinn gu math fortanach air sgàth ’s gun tàinig màthair Esme a-steach a bhruidhinn riunn mu dheidhinn cudromas ar àirne agus mar is urrainn dhuinn sùil a chumail air fallaineachd ar òrganan. 

Cuideachd, bhruidhinn sinn mu dheidhinn tabhartas bhall-bodhaig agus dh’fhaighnich sgoilearan clas 6 TÒRR cheistean inntinneach dhith – a’ sealltainn deagh thuigse air a’ chuspair, ‘Am Bodhaig’ – ‘s iad ag iarraidh an ionnsachadh aca a leasachadh!

Mòran taing a-rithist, Orla – abair deagh mhadainn a bh’ againn leat!

Facal agus Fuaim

Tha sinn air a bhith trang ag obair air fuaimean ùra. Dh’ionnsaich sinn ciamar a tha thu  ag ainmeachadh agus a sgrìobhadh c, o, a, à, ò (cruinn), ò (fàda) agus d. Ma tha sibh ag iarraidh taic le fuaimean, tha an làrach-lìn seo feumail:

  http://ceres.napier.ac.uk/staff/alistair/gaelicparenthelp/ff_aim.html