Pròiseact Fàs

Tha sinn air leth toilichte innse dhiubh gun deach neach-ealain Rona NicDhòmhnaill ainmeachadh mar neach-ealain (Artist in Residence) le Imaginate airson pròiseact ùr an ath sheisean aig Taobh na Pàirce. Tha sinn air obrachadh le Imaginate mar tha agus tha a’ chlann an còmhnaidh a’ faighinn tòrr às gu cruthachail agus a thaobh cànan.  Leugh tuilleadh mu dheidhinn an seo.  https://www.imaginate.org.uk/artists/projects/fas

K Wight