C1 Buidhe- Cuirm-chnuic

Air Diciadain bha cuirm-chnuic againn le ar pàrantan. ‘S e biadh an cuspair  a th’ againn an-dràsta  agus, mar sin, ‘s e deagh chothrom a bh’ ann biadh ùra a bhlasad bho ddiofar chultaran. Dh’fheuch sinn uile rud ùr agus tha sinn den beachd gun robh a h-uile pìos bìdh uabhasach blasta!