A’ dèanamh adhartas le sgrìobhadh

Ann an clas a h-aon an t-seachdainn seo tha sinn air a bhith trang a’ leasachadh ar sgilean le bhith tarraing dealbhan.  Tharraing sinn dealbhan mu ghearradh fuilt.  Dh’ionnsaich sinn a bhith dealbhadh falt, a’ dèanamh cinnteach gu robh sinn a’ sealltainn tòrr mion-fhiosrachadh nar dealbhan.