Ath-Chuairteachadh

An t-seachdain seo, bha sinn a’ bruidhinn mun àireannachd. Bha sinn a’ bruidhinn mu dhèidhinn mar a bhios sinn ag ath-chuairteachadh cairt agus pàipear. Tha clas 1 uaine ag ath-chuairteachadh na càirtean bainne aca, agus gan cur dhan sgudal-ath-cuairteachaidh.