3F – 31.05.19

Pròiseact

An t-seachdainn seo, chùm sinn oirnn le pròiseact na h-ealain chruthachail a’ cleachdadh luachan na sgoile. Tha sinn an dòchas gum bith e deiseil an ath sheachdainn… cùm sùil a-mach airson fhaighinn a-mach dè rinn sinn!

Matamataigs

Dh’ionnsaich sinn dòigh ùr airson air cuir-ris àireamhan dà digiteach, tha fios againn a-nis ma tha na h-aonadan a’ dol thairis air deich, feumaidh sinn deich a bharrachd a chur air na deicheadan.

Ealain

Chuir sinn fàilte air tidsear ùr, A’ Bh-Uas McConnell a tha dol gar teagasg ann an ealain gu deireadh na teirm. An t-seachdainn seo, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ sealltainn faireachdainnean ann an dealbhan le bhith cleachdadh diofar dhathan.

Taobh na Pàirce’s Got Talent

Air Dihaoine, choimhead sinn air TnP’s Got Talent agus abair gun robh e sgoinneil! Bha sinn cho pròiseil às na daoine sa chlas againn a ghabh pàirt oir cha b’ e rud furasta a bh’ ann! Mealaibh ur naidheachd!