Chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich!

Air Diciadain, chaidh sinn air ais gu linn na Bhictorianaich. Bha Miss Grant a’ dèanamh cinnteach gun robh na làmhan againn glan gu leòr. An uair sin rinn sinn làmh-sgrìobhadh agus mar nach robh e math gu leòr, bha feum againn suidhe anns an oisean- oh mo chreach! Bha sinn a’ smaointinn gun robh e cho èibhinn!

Dh’ith sinn Briosgaidean dinnsear agus dh’òl sinn deoch-lìomaide airson snac Bhictorianach. An uair sin chaidh sinn a-muigh gus geamanan mar hop-scotch agus marbles a chluich.

Abair spòrs!