Clas 2T- Ealan

Tha sgoilearn C2T air a bhith ag obair gu dìcheallach air pròiseact na h-ealain chruthachail airson farpais an Comann Cheilteach Rìoghail. Seall air na diofar èisg a chruthaich sinn, agus chan eil aon dhuibh coltach! Tha sinn air cleachdadh pàipear gorm airson cùl an dealbh, peant, pinn  agus tòrr stuthan eile de dh’iomadh dath airson luachan ar sgoile a shealltainn.

Is e na luachan a th’ air an riochdachadh an seo: Iomadachad, Urram agus Fèin-urram, Obair Sgioba agus Cruthachalachd.