Seachdain Spòrsail aig Clas 6G

Ann an Gàidhlig agus litearrachd bha sinn a’ cur dath air na faclan cumanta.

Seo dealbhan:

 

Tha clàr-ama ùr againn cuideachd:

 

 

 

 

 

Air Dihaoine bha dà chluicheadair ball-coise bho sgioba nam ban aig Hibs a’ cèilidh air an sgoil!

Bha an t-seachdain seo cho spòrsail!

 

C7’s Week

Numeracy and Maths – BODMAS

This week we have been learning about BODMAS and how it works. We learned that there are rules for the order that we work out a number sentence in if there are more than one operation. For example if there is adding and multiplying in the same number sentence, we need to do the multiplying first.

BODMAS stands for:

Brackets

Operations

Division

Multiplying

Adding

Subtracting

BODMAS gives us the order that we have to answer mixed number sentences in.

Here’s an example:

2 x 2 + 10 x (18 – 4)²

2 x 2 + 10 x 14²

2 x 2 + 10 x 196

4 + 1960 = 1964

 

Pupil Voice

Today, we have been planning ideas for what we can do for our skills for life and creativity lessons on a Friday. Some of our ideas are:

 • Book Club
 • Lego
 • Chess Club
 • Sewing
 • School Newspaper
 • Knitting
 • Drama
 • Running Club
 • Cooking

Seachdain a’ Toiseachadh 02.09.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an sgeulachd ‘Tìr nan Òg’.  ‘S e àite a th’ ann far a bheil a h-uile duine òg is cha tèid do ghortachadh.  As dèidh 10 bliadhna ann an Tìr nan Òg tha 300 bliadhna air a dhol seachad anns an t-saoghal àbhaisteach againne.

Ann an làmh-sgrìobhaidh an t-seachdain seo choimhead sinn air na faclan cumanta ‘Dimàirt’, ‘dh’fhosgail’, ‘is toil’, ‘a’ coimhead’, ‘a-raoir’, ‘còmhla rium’.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-èich-uisge is bha sinn ath-sgrìobhadh aon de na sgeulachdan a chuala sinn.  Chruthaich sinn diagraman mu dheidhinn cho cunnartach ‘s a tha èich-uisge.

Matamataig

Choimhead sinn air farsaingeachd is ciamar a bhitheas sinn ag obrachadh a-mach farsaingeachd.  Bidh seo gu math feumail dhuinn ma nuair a bhios sinn ag obrachadh air dùbhlan matamataig.

Image result for area of a rectangle

Cuspair

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn biadh agus deoch Albannach.  Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn uisge-beatha, taigeis, brochan/lìt agus iomadh rud eile.

Chruthaich sinn dealbhan de bhiadh Albannach airson clàr-bìdh.

Ceòl

Bha sinn a’ cluich geamanan ruitheam is dh’ionnsaich sinn an ruitheam ùr ‘ti-ri-ti-ri’

Airsons Spòrs:

What do you find in the middle of a Jelly Fish? 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

Cruinneachadh

Ann an sgoil an-diugh chaidh a h-uile duine ann an Clas 1 dhan thalla airson cruinneachadh. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn riaghailtean na sgoile. ‘S iad  sin:

 • Bi Còir
 • Èist gu math agus
 • Bi Sàbhailte

Sheinn sinn òrain cuideachd. Bha e deagh spòrs againn!

 

A’ Buain

Bha sgoilearan na sgoil-àraich gu math trang a’ buian na glasraich a chuir sinn sa ghàrradh as t-earrach.


Thog sinn buntàta, currain agus biatais. Bha sinn an uairsin ag ullachadh na bhuain sinn agus dh’ith sinn e san sgoil-àraich.

Seall air na sgonaichean-bhuntàta bhlàsta a’ rinn sinn – Ium, Ium!

The sgoil araich learners have had wonderful fun learning about where our food comes from this week.

The children have been harvesting the vegetables from the nursery garden. They had great fun digging for vegetables and then preparing them for snack.

We have prepared different vegetable dishes for snack and have really enjoyed tasting the delicious vegetables that we grew ourselves.

The children also had fun using the vegetables in their learning and play by using the vegetables in their art and comparing the weights of different vegetables using a balance.

 

Fàilte gu Clas 1 Buidhe

Tha na sgoilearan ann an Clas 1 Buidhe air a bhith ag obair air cunntadh sa Ghàidhlig, bho 0-5 agus air ais. Chaidh sinn a-mach airson ar n- ionnsachadh a dhèanamh agus tharraing sinn diofar shamhlaidhean gus gach àireamh a riochdadh. Bha seo spòrsail!

A’ bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn òrain ùra an t-seachdain seo, agus gheibhear cuid dhiubh aig na seòlaidhean a leanas:

Brochan Lom:

Coig tunnagan beaga:

Rainbow song:

https://m.soundcloud.com/go-gaelic/rainbow-song-1