C5C Cuairt dhan Ghailearaidh

Gu fortanach, ghabh sinn cuairt Diardaoin dhan Ghailearaidh nam Portraid. Chaidh sgoilearan àrd-sgoil Sheumas Ghileasbuig an trèanadh mar luchd-iùil gus ar teagaisg is ar toirt mun cuairt.

Abair gun do chòrd e ruinn.