[C3 31.3.20] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath Clas 3.

Fàilte air ais. Tha sinn an dòchas gun deach leibh gu math leis an obair a bh’ agaibh an dè.   ‘S e Dimàrt an 31mh latha den Mhàirt a th’ ann an-duigh- an latha mu dheireidh den mhìos!  Lorgaidh sibh obair an latha an seo agus cuimhnichibh gun deach obair an t-seachdain anns a’ bhlog an-dè.  Deagh latha dhaibh uile.

Bho thidsearan C3

Good morning,

Welcome back. We hope got on well with yesterday’s work.  Today is Tuesday the 31st March- the last day of the month! You can find today’s activities below and remember the weekly activities were posted in yesterday’s blog.  Have a good day.

From,  the C3 teachers

C3 Daily Activities 31.3.20