[Clas 3/2 – 31.03.21] Dimàirt | Tuesday

Madainn mhath! Good morning!

An-diugh ‘s e Dimàirt an 31mh latha den Mhàirt a th’ ann.

Today is Tuesday, the 31st of March.

Tha sinn a-nis air 138 làithean a chur seachad am bliadhna ann an Clas 3/2.

Today is our 138th day in Clas 3/2.

ris a tha an t-sìde a coltach far a bheil thu fhèin an-diugh

How is the weather where you are today?

Anns a’ bhlog an-diugh, lorgaidh sibh obair matamataigs agus litearrachd airson an latha. Tha mi an dòchas gum bi spòrs agaibh leis an obair! Tìoraidh an-dràsta,

Bho, a’ Bh-uas Bloomer

In today’s blog (attached at the bottom of the post), you can find the learning maths and literacy activities for the day.  I hope you will have fun with the tasks! 

From Miss Bloomer.  

C3-2 Daily Activities 31.03.20