C6 01.06.20 Cànan, Matamataig is Cliath Ionnsachaidh

Teachdaireachd an Latha

 

Cànan

DILUAIN Home Learning Literacy 01.06.20 (1)

Genre – Lesson 1 – Copy of the video lesson

DILUAIN Spelling-Dice-Activity (2)

VCOP Pioramaid na Gàidhlig

Matamataig

DILUAIN Home Learning NUMERACY 01.06.20

Cliath Ionnsachaidh

Cliath ionnsachaidh 01.05.20

Diversity Week 2

worksheets_-_learning_area_2_20120703_creative_copy (1) (1)

 

C6 – Español

¡Hola clase 6!

Hoy es Lunes 1 de Junio del 2020.

I hope you had a lovely sunny weekend. ( ¡Hace sol y calor!)

This week we are going to review Hobbies ” Los pasatiempos”

Here is the pdf document with the sound files. Enjoy your learning!

Los pasatiempos y el tiempo libre

Sound file – slide 3

Sound file – slide 4

Sound file- slide 5

¡Buena suerte!

Señorita Domínguez 🙂

[C2D 01.06.2020] Diluain | [C2D 01.06.2020] Monday

Madainn mhath Clas 2D!

‘S e Diluain a chiad latha den t-Ògmhios a th’ ann, is e mìos ùr a th’ ann! Tha mi an dòchas gun robh deireadh sheachdain sgoinneil agaibh, bha e cho teth! Chaidh mise suas beinn an-dè, bha mi sgìth aig an deireadh ach abair spòrs a bh’ agam. Meal-do-naidheachd gu na daoine a ghabh pàirt anns a’ Mhòd, ‘s math a rinn sibh! 

Hello C2D! 

Its the first of June today, it is a new month! I hope you all have a lovely weekend, it was very hot! I went up a mountain yesterday, I was very tired at the end but I had a lot of fun. Congratulations to the people who took part in the Mod, you did very well!

Below is your work for today, enjoy!

A’ Bh-uas NicDhùghaill

Monday 01.06 Literacy and Numeracy

Monday Maths

Fonaigs 1.06

Learning Grid WB 01.06    

Fruit & veg linked to learning grid

 

C5 taic ionnsachaidh 1.6.20

Hai C5!   Ciamar a tha sibh?  Tha mi an dòchas gu bheil na laithean grianach a’ còrdadh ribh!  ‘S e an t-Òg-mhios a th’ann mu thràth!

Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine.  Feuch an obair fonaigs an toiseach an turas seo, ach feuch beagan obair air na facail chumanta cuideachd ma tha ùine gu leòr agad.  Cuimhnich gu bheil e nas fhurasta rudan ionnsachadh ma nì thu beagan obair air gu tric.

Here is your support for learning work for this week.  Try the phonics work first this week, but try and do a wee bit of work on learning to spell some of the sight words too.   Have a go at teaching somebody in your family some of the sight words you are working on and remember, most people learn best by practising little and often.

Continue reading “C5 taic ionnsachaidh 1.6.20”

C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20

Fàilte air ais C3!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a agus leis an digraf rr an t-seachdain seo.

Welcome back C3! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2a and with the digraph rr this week.

Continue reading “C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20”

C7 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20

Ciamar a tha sibh?  Tha mi an dòchas gu bheil na laithean grianach seo a’ còrdadh ribh!  ‘S e an t-Òg-mhios a th’ann mu thràth!

Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine.  Feuch an obair fonaigs an toiseach an turas seo, ach feuch beagan obair air na facail chumanta a  dhèanamh cuideachd ma tha ùine gu leòr agad.  Cuimhnich gu bheil e nas fhurasta rudeigin ionnsachadh ma nì thu beagan obair air gu tric.

Here is your support for learning work for this week.  Try the phonics work first this week, but try and do a wee bit of work on learning to spell some of the sight words too.   Have a go at teaching somebody in your family some of the sight words you are working.  Remember that most people learn best by practising little and often.

Continue reading “C7 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20”

C6 – taic-ionnsachaidh 1.6.20

 Ciamar a tha sibh?  Tha mi an dòchas gu bheil na laithean grianach seo a’ còrdadh ribh!  ‘S e an t-Òg-mhios a th’ann mu thràth!

Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine.  Feuch an obair fonaigs an toiseach an turas seo, ach feuch beagan obair air na facail chumanta a  dhèanamh cuideachd ma tha ùine gu leòr agad.  Cuimhnich gu bheil e nas fhurasta rudeigin ionnsachadh ma nì thu beagan obair air gu tric.

Here is your support for learning work for this week.  Try the phonics work first this week, but try and do a wee bit of work on learning to spell some of the sight words too.   Have a go at teaching somebody in your family some of the sight words you are working.  Remember that most people learn best by practising little and often.

Continue reading “C6 – taic-ionnsachaidh 1.6.20”