Ceilidh is Craic #8 A’ Bh-Uas Griogair

Tha sinn air ais! ‘S i seo an tidsear mu dheireadh a bhios againn airson ‘Ceilidh is Craic’.  Seo agad a’ Bh-uas Griogair – aon de na tidsearan as laghaiche a th’againn.  An robh fios agaibh gum bi i a’ cruthachadh goireasan airson Stòrlann? Cuideachd tha i air leabhar a’ sgrìobhadh mu dheidhinn crodh.

Seo i an-dràsta le seata de phuirt air a’ ghiotàr.  Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh!

Last but not least we have Mrs Grigor – one of the nicest teachers you will ever meet.  Did you know that she creates Gaelic resources for Stòrlann and that she is an author?  

Here she is playing a few tunes on the guitar.  We hope you enjoy.