C6 Deireadh na Bliadhna

Hai C6,

Tha e doirbh ri chreidsinn gu bheil sinn air an latha mu dheireadh a ruigsinn!

An robh fios agaibh gu bheil sinn air 186 latha a chur seachad ann an Clas 6.  Is abair gun do chòrd am bliadhna ruinn.  Tapadh leibh uile airson a bhith cho laghach is gasta. Tha sinn ag radh cheerio gu Martha ann an C6G an-diugh- tha sinn an dòchas gun còrd an sgoil ùr ruit is cuimhnich gu bheil do charaidean fhathast an seo aig Taobh na Pàirce.   ‘S e an latha mu dheireadh aig Mgr McGuire a th’ann cuideachd ann an c6.  Tapadh leibh airson a h-uile sion tha thu air a’ dhèanamh am bliadhna dhuinn.  Bidh sinn gad ionndrainn gu mòr!!

Tha sinn an dòchas gum bi deagh samhradh agaibh air fad.

It’s hard to believe that today is the last day of term.  Did you know that you have spent 186 days in c6?  Thank you all for being such a lovely and caring year group.  It’s Martha’s last day in C6G today – we wish you all the best in your new school Martha and remember that you will always have friends here at Taobh na Pàirce.  We also say goodbye to Mr McGuire today.  Thank you for all that you have done for us all this year and we are really going to miss you.

Both Mgr McGuire and Miss MacIntyre want to wish you all a happy, safe summer.