Deireadh na terim ~ C2D

Tìoraidh clas a dhà!

Abair gun do chòrd a’ bhliadhna seo còmhla ribh rium. Gur math thèid leibh an ath bhliadhna, bidh bliadhna air leth agaibh ann an C3 còmhla ri na tidsearan ùr agaibh! Tha mi gur n-ionndrainn gu mòr agus tha mi an dòchas gum bi deagh làithean-saora agaibh uile, gu h-ìosal chì sibh bhidio le bhideothan is dealbhan spòrsail airson deiredh na terim.

Bye C2!

I have had such such a great year with you all. Good luck next year, you will all have a great year in C3 with your new teachers! I am missing you all and I hope you all enjoy your summer holidays, below you will see a video with some fun pictures and videos for the end of term.

Miss MacDougall