17-21mh den Lùnastal

Fàilte air ais!  Welcome back!

Tha sinn air bhiorain gu bheil sinn air ais san sgoil.  Tha na sgoilearan air a bhith gu math trang an t-seachdain seo le bhith ag obrachadh gu cruaidh air a bhith a’ bruidhinn Gàidhlig a-rithist as dèidh còig miosan air falbh.

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag obrachadh cruaidh le bhith a’ bruidhinn mu dheidhinn ciamar a dhèilig sinn le Covid-19. Bhruidhinn sinn mu na diofar faireachdainn a bh’ againn.

Dh’obraich sinn air luach a rèir àite, cuir ris, thoir air falbh, uiread is roinneadh.  An ath sheachdain, tha sinn gu bhith a’ coimhead air uiread.

We are so happy to be back in school.  P7 have been working really hard this week on adjusting back into the Gaelic speaking classroom setting.

This week we have been speaking about how we felt during lockdown and  how everyone had different experiences during our time apart.  We watched the film ‘Inside Out’ and we will be looking at the themes raised in the film in HWB lessons in the weeks to come.

In Mathematics we revised our knowledge on place value and the four operations (+,-,x,/)

Have a lovely weekend.