An t-seachdain seo ann an clas 1

An t-seachdain seo, bha Clas 1 ag ionnsachadh mu dheidhinn àireamhan agus a’ cunntadh aìreamhan agus dotagan.  
Chluich sinn geama a’ cleachdadh dìsnean gus am bi sinn a’ cunntadh agus ag aithneachadh pàtraidìsneanNuair a fhuair cuideigin na dìsnean, chunnt iad cia mheud dotag a bh’ ann.  
Auairsin, leum a h-uile duine air an t-sùimBha cho e spòrsail agus  chòrd e ris a h-uile duine