A Creative Week!

Hello,

This week we have been trying a lot of different interesting tasks!

Literacy

In Literacy this week, we heard a story called Babushka, then made a picture board of the main events in the story. Then we made a plan before we wrote the story in our own words!

Maths

We were learning about decimals at the beginning of this week and then we started learning about negative numbers. We talked about where we use negative numbers in real life and then tried some different tasks using negative numbers.

It was Maths Week Scotland so we tried some great problem solving activities including an escape room problem solving pack.

Topic

We have been learning about the job of our local councillors and we also created some questions to ask a member of the House of Lords!

Outdoors

We have been outside every day this week for a variety of lessons including maths, literacy and PE. We have really enjoyed the sunny, fresh days this week!

C7S Seachdain a’ tòiseachadh 28.09.20

Gaisgeach na Gàidhlig

Meal do naidheachd – Diego

Cànan

Choimhead sinn air an stòiridh ‘Piobaire Òg Uibhist a Deas’ is choimhead sinn air bhideo a chruthaich a BhBC o chionn bhliadhnaicheach.  Dh’èist sinn ris an duine Uibhisteach ag innse an stòiridh is an uairsin fhreagair sinn ceistean air an stòiridh.

Bha sinn a’ coimhead air ciamar a bhios sinn a sgrìobhadh argamaid chothromach an t-seachdain seo.  Bha tòrr bruidhinn againn air na cuspairean a’ leanas:

  • Am bu chòir casg a chuir air coin bho phàircean? 
  • Am bu chòir èideadh sgoile a bhith èigneachail?
  • Am bu chòir còir airgead-pòcaid a bhith aig a h-uile pàiste? 
  • Am bu chòir casg a chuir air clann gu uair a thìde de ghnìomhachd air-loidhne gach latha?

Dè ar beachd?  Sgrìobh sinn argamaid chothromach cuideachd.

Matamataig

Choimhead sinn air a bhith cur ris is a thoir air falbh le 3, 4 is 5 àireamhan.  Chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche is an àite a bhith ag obrachadh san clas, dh’obraich sinn air ar suimean san raon-cluiche.

Pròiseact

Chruthaich sinn bhideo airson ar caraidean ann an Alba Nuadh.  Dh ‘innis sinn dhaibh beagan mun sgoil is dè na rudan a bhios sinn a’ deanamh ann an Alba.

ST 28.9.20

Hallo!

An-diugh, chruthaich sinn adan mar an fheadhainn a th’ aig na treubhan anns an Amason. Tha e cudromach gu bheil sinn a’ sealltainn urram dha na treubhan.

Cuideachd, rinn sinn postairean de dhaoine ainmeil a bha a’ sealltainn beachd-inntinn fàs.

Lìon sinn na pom poms agus chaidh sinn gu Phàirc Pilrig. Bha tòrr spòrs againn.

Thòisich sinn tìr-stiuireadh agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith a’ leughadh mapa.

Mu dheireadh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn comharra-ceist agus comharra-clisge. Thàinig Goldilocks a cheilidh oirnn, agus dh’fhaighnich sinn ceistean mar:

“Carson a bha thu anns a’ choille?”

“A bheil taigh agad?”

“An robh an t-acras ort?”

Mar sin leat an-dràsta!

C4G

C3S S.T. 28.09.20

Halo,

An t-seachdainn sa, thoisich sinn a’ deanamh obair bhon leabhar teacs Matamataig anns na deotairean againn.

Bha sinn cho toilichte gu robh Ceol againn comhla ri A’ Bh-Uas Fee feasgar Diardaoin.

Abair spòrs an t-sheachdain sa!

Bho,

C3S

Na Riaghailtean

This week we have been talking about rules for nursery and what it means to be responsible. We had lots of good suggestions and made drawings to represent different rules.

“Always listen to mum”

“Take care of people and be helpful and share with people.”

“Take care of people and plants.”

“Be kind to each other.”

“Don’t forget to wash your hands before eating snack.”

“Don’t break things and no hitting.”

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith coimhead air na riaghailtean san Sgoil-àraich agus na tha a’ ciallachadh a bhi cùramach. Fhuair sinn an t-uabhas de bheachdan sgoinneil agus rinn sinn dealbhan airson na riaghailtean a shealltainn.