Sgoil-Àraich Bhideo Làitheil.

Madainn Mhath,

Seo a’ Bh-uas Givan a’ dèanamh bhidio làitheil a’ dol thairis air làithean na seachdain agus an sìde.

https://youtu.be/QJexaWiVS1c

Tha sinn an dòchas gun chòrd na dèanadasan nan eòin anns a’ ghriod ionnsachaidh  dhuibh uile. 

Griod ionnsachaidh – 1.02.21

Le dùrachd,

Sgioba na Sgoil-Àraich.


Good Morning,

Here is our daily video from Mrs Givan, where she goes over the days of the week and the weather.

https://youtu.be/QJexaWiVS1c

Hope you enjoy all the bird activities in our grid. 

Learning Grid – 1.02.21

Regards,

Sgioba na Sgoil-Àraich.