C5 11.01.21

Weekly Learning Grid

Have a look through the grid to see the activities you can work through in your own time this week. Enjoy!

CLIATH-IONNSACHAIDH-AN-DACHAIGH-HOME-LEARNING-GRID TEMPLATE

Art – Drawing rules Food tasting session- worksheet

Food tasting session- worksheet

PE-Gymnastic-Challenge-Cards

Literacy

Clas 5 Litreachadh spelling 1

 

Maths-Learning-Grid-.docx

Find your number of the day task , mental maths and maths activity in the Learning grid.

You tube link incase below powerpoint doesn’t work –
https://www.youtube.com/watch?v=ye3nNWJ3xd0&feature=youtu.be

Powerpoint 1 Timetables pptx

Today is the 6 times table.  Choose how you would like to practise from the slides, then move on to the Division powerpoint.

Presentation 2 Division

Once you have looked at the powerpoint, choose a chilli task to complete in your jotter.  Next week I will do some long division but let’s warm up with single digits first!

Chilli 1 worksheet

Chilli 2 worksheet 

Chill 3 – Mix 6 times table and division with 6  if you need a bit more challenge. https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button. 

Clas 1 Gorm s.t 11.1.21 Bliadhna Mhath Ùr | Happy New Year!

Madainn mhath Clas 1 Gorm. Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile gu math. Gu mì-fhortanach, cha bhi sinn còmhla anns an sgoil ach bidh sinn uile ag obair ri chèile air loidhne. Chuir mi an obair agaibh suas air Microsoft Teams ach gheibh thu a h-uile rud an seo cuideachd. Tha mi’n dòchas gum bi sin cuideachail. Cuir teachdaireachd thugam ma tha thu feumach air taic.

Le dùrachdan,

A’ Bh-uas Nic an Tòisich

Good morning Clas 1 Gorm. I hope you are all well. Unfortunately, we won’t be together at school but we will all be working together online. I put your work up on Microsoft Teams but you can also find it here. I hope that will be helpful. Send me a message if you need support.

With best wishes,

Mrs Mackintosh

Bhidio Làitheil

https://web.microsoftstream.com/video/83257913-5b12-43cf-bae4-c8384031758d?list=studio

Cliathan Ionnsachaigh / Learning Grids

C1 HLG 11-01-21 Gàidhlig

C1 HLG 11-01-21 English

Powerpoints

Fonaigs le Fuaim:   https://web.microsoftstream.com/video/39188cac-de97-4d5d-8b97-92ac34dabbd6?list=studio

Tuathachanas ann an Alba: https://web.microsoftstream.com/video/54976ba7-f71c-4059-b6df-074e12d33e65?list=studio

 

 

Clas 3 Obair Diluain 11.01.21 |Clas 3 Activities Monday 11.01.21

Bliadhna mhath ùr Clas 3,

Tha sinn an dòchas gu bheil sibh gu math agus gum faic sinn  air TEAMS sibh a dh’aithghearr. | We hope you’re all well and we are sorry you are experiencing some difficulties with TEAMS and hopefully we’ll see you there soon. Please find the work for today attached below.

Litreachas | Literacy:    C3 Literacy Diluain 11.01.21

Matamataig | Maths:     C3 Numeracy Diluain 11.01.21

Cliath- Ionnsachaidh | Learning Grid :  C3 Cliath Ionnsachaidh grid 11.01.21

IDL:  C3 IDL Vikings   (task explained in Cliath Ionnsachaidh grid) 

We hope you enjoy your first day of online learning. Remember to take breaks when you need to and don’t worry about completing all the activities today.

Gur math a thèid leibh,

Mrs Stone agus Miss Buxton

 

11.01.21 C4 Obair an Latha

Madainn mhath!

We are sorry to hear that some of you have been unable to get onto Teams this morning so below are the C4 learning materials for today.

Good morning video: Diluain 11.1.21

Daily Numeracy tasks: 11.01.21 C4 Àireamhachd
Daily Literacy tasks: 11.01.21 C4 Litearrachd
Spelling activities bank: spelling activities

Weekly learning across the curriculum: 11.01.21 C4 Cliath Ionnsachaidh

We hope you have a lovely day and enjoy your first day of learning online. Remember to take breaks when you need them and don’t worry about completing all the activities. Try to give at least one Literacy and one Numeracy activity a go.

Tìoraidh,

Sgioba Clas 4

Diluain 11.01.21 | Monday 11.01.21

Madainn mhath C7!

Teachdaireachd an Latha

Seo teachdaireachd airson Diluain. Cuimhnich chan eil sinn ach post-d air falbh ma dh’fheumas sibh cuideachadh.
Cliath-ionnsachaidh
Cànan
Matamataig 
A video on what we are learning in Maths

Sgoil-àraich Learning grid

Madainn mhath agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile,

 

Seo lince gu bhideo airson Diluain agus griod ionnsachaidh na seachdain.

 

 

 

Le dùrachdan,

 

Sgioba na sgoil-àraich.

 

Good Morning and Happy New Year,

 

Please find below a link to our weekly home learning grid. On the Grid you will find a variety of play based learning activities that your child might enjoy participating in at home. In our learning grids you will see links to videos of the sgoil-araich staff helping support these play activities with songs, stories and games.

 

In addition to this the sgoil-àraich staff will also upload a daily video (Monday – Friday) to our blog. These will be short videos to help start off the day and will include a daily welcome along with different activities.

 

We hope that your child has fun participating in some of these play activities. We would love to see what the children have been getting up to! We would encourage you to take some photographs and upload them to your child’s learning Journal. This is a great way for staff to stay connected with learners and children’s key workers will always give feedback on any photos that have been uploaded.

 

We hope that you have a good week and that your child enjoys the learning activities and videos.

 

Le dùrachdan,
Sgioba na sgoil-àraich.

s/t 30/11/20

Matamataig

 

Bha sinn ag obrachadh a-mach tomhas-lìonaidh diofar rudan a’ cleachdadh ml agus liotarean.

Bha sinn a’ dol thairis air clàran nan uireadan againn cuideachd. Bha sin ag obair air iomadachd le àireamhan le 2 no 3 figearean. Bha sinn ag obrachadh a-mach farsaingeachd  agus cuairtthomhais de diofar chumaidhean.

 

Cànan

  • Sgrìobhadh

Anns an lead an sgrìobhaidh again an t-seachdain seo sgrìobh sin sgeulachdan le fosgalaidhean sgoinneil. Dh’innse sinn cuine agus càite a robh an sgeulachd a tachairt. Chleachd cuid againn samhalaidhean cuideachd.

Litreachadh

Rinn sinn obair air na faclan cummanta againn. ‘S urrainn dhuinn na facial a’ litreachadh anns an dòigh cheart.

Leughadh

Bha sinn a’ leughadh airson tlachd. Chruthaich sinn  comaig airson an stoiridh ‘Plogh le Paidhean’.

Pròiseact

Bha sinn a’ coimhead air leabharichean prìseal bho diofar chreideamhan. Bha snn a’ coimhead ri Biobal, Torah agus Qur’an.

Bha sinn cuideachd a’ coimhead ri diofar rudan prìseal bho diofar chreideamhan agus a’ tomhais dè an creideamh a bha iad co cheangailte ris.

 

Nollaig 

Bha sinn ag’ ionnsachadh mar a tha àm na Nollaig cudtromach gu Chìostaidhean. Bha sinn ag’ ionnsachadh mu dheidhinn aidmheint agus tha sinn a’ cunntach sìos gu àm na Nollaig le mìosachan na Nollaig. Tha sinn cuideachadh a’ dèanamh ealain snog airson a bhalla agus tha sinn a’dol a chruthachadh doras snog airson an rùm againn.