Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine ‘S e seachdain spòrsail eile san sgoil a tha air a bhith aig a’ chlas. Air Diciadain bha seisean deuchainn aca bh Sgoiltean Gnìomhach anns a robh geamannan èisteachd is gluasaid fìor mhath. Rinn an clas dealbhan breagha co-chothromach, thoir sùil air irisean ionnsachaidh gus eisimpleirean fhaicinn. 

Tha an clas air dèanamh cho math ann a bhith ag ionnsachadh na fuaimean singilte agus ag ionnsachadh mar a sgrìobhas iad gu ceart. Seo bhideothan air cruthachadh litrichean a rinn mi nam bu mhath leibh sùil a thoirt orra agus beagan eòlas fhaighinn orra thairis air saor-làithean na Càisge. Chan e obair-dachaigh a tha seo ach rudeigin ri dhèanamh ma tha duine sam bith ag iarraidh am feuchainn;  

https://youtu.be/_uJ4vYE5jew  

https://youtu.be/o3zD96KNIHU  

https://youtu.be/3sXLiswBjfQ 

An ath theirmionnsaichidh an clas barrachd mu bhith a’ measgachadh agus a’ tuigsinn mar a tha faclan air an cruthachadhfaclan sònraichte CVC. Bidh an clas cuideachd a’ dèanamh tòrr àireamhachd eile mar cur-ris, buidhnean sgaradh agus a’ cunntadh ann an deichean.
Tha mi an dòchas gum faigh sibh fois tro shaor-làithean na 
Càisge agus tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith gar faicinn fad teirm 4. Tìoraidh an-dràsta, Ms Bennett😊  

Hello everyonewhat another fun week in school the class have hadOn wednesday they had a tester session from Active Schools which was a lot of fun with very good listening and movement gamesThe class made some beautiful symmetrical pictureshave a look at learning journals to see examples The class have done so well in learning their single sounds and learning how to write them correctlyHere are some videos on letters formation that I have made if you would like to have a look and get some practice over the easter holidays. This is not homework but something to do if anyone would like https://youtu.be/_uJ4vYE5jew   

https://youtu.be/3sXLiswBjfQ Next term wthe class will learn more about blending and understanding how words are formedinparticular CVC words The class will also be doing a lot of numeracy activities of additionand partition groups and counting in 10s.  I hope you have a lovely Easter break and I look forward to seeing you all term 4.  Bye for nowMs Bennett