ST 9.5.21

Ann an spòrs, thòisich sinn air luth-chleasachd. Cuideach, chùm sinn oirnn le Quidditch.

Chriochnaich sinn an leabhar againn. ‘S e ‘Danny the Champion of the World’ a bh’ ann. ‘S e leabhar math a bh’ ann.

Anns an raon-cluiche, thoisich sinn  air geama ùr leis an t-ainm ‘creepy dolls’.

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ar bhodhaig. Rinn sinn structuran agus smaoinich sinn mu dhiedhinn mar a tha ar cnaimhneach ag obair.

Sgrìobh sinn sgeulachd cruthachail mu dheidhinn Abe agus Alba. Chan eil
fios againn far a bheil na peansailan agus rubairen againn air a dhol! Saoil an e Abe agus Alba as coireach?

Seo ar sàr sgriobhadairean; Baxter, Islay Rose agus Oliver.