ST 14.6.21

Rinn sinn làmhan airson a Bh’ uas Nic Diughaill, ar tisear ùr!

Bha partaidh airson a Bh’uas Nic Phail agus bha ceòl agus dannsa ann.

Choimhead sinn an geama ball-coise aig Alba air Diluain.

Bhuannaich na ‘Fearless Parrot Pigs’ an  t-seachdain sa chaidh ach an t-seachdain sa bhuannaich Na Slushies!

An-diugh, rinn sinn luth-chleasachd. Seall ar sgilean!

IMG_2304

IMG_2299