Tioraidh Miss Drysdale!

Bha sinn fortanach gun robh tidsear eile againn sa chlas, ach brònach gun do dh’ fhàg i! Bha partaidh againn.

Tioraidh Miss Drysdale! Bidh sinn gad ionndrainn!