Clas 1 Uaine

Ann an Clas Uaine tha a ’chiad teirm air còrdadh gu mòr riutha.  Tha a-nis t-àm ann airson fois air a bheil sinn uile feumach. Bha iad trang an t-seachdain seo le bhith ag ionnsachadh mar a chothromaicheas iad iad fhèin agus a’ dèanamh gràineagan le crèadh, mar a dh’ innseas iad sgeulachd agus tòrr a bharrachd. Nuair a thilleas sinn air ais don sgoil tòisichidh an clas ag ionnsachadh Aibideil Ghaidhlig, agus dà fhuaimneachadh Gàidhlig, c agus a. 

Seo cuid de bhideothan snog mu agus ahttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2

Seo beagan fhaclan as urrainn dhut a dhèanamh aig an taigh airson an litir c – cù (dog), còta (coat), caisteal (castle)

Seo cuid de na faclan as urrainn dhut a dhèanamh aig an taigh leis an litir a – ad (hat), aran (bread) agus ailibhean (elephant).

Ann am matamataig bidh an clas ag ionnsachadh cumaidhean 2D, circle (cearcall), rectangle  (ceart-cheàrnach), square (ceàrnag), triangle (triantan). 

Tha mi an dòchas gum bi seachdain àlainn agad, chì mi thu a dh ’aithghearr 😊 

Clas Uaine have really enjoyed the first term of school and now it is time for a much needed rest. They were busy this week with learning how to balance, making hedgehogs with clay, how to tell a story and a lot more. When we get back to school the class will begin learning the Gàidghlig Alphabet, and two Gàidhlig phonics, c and a. Here are some nice videos about c and ahttps://www.bbc.co.uk/programmes/b016vyvh/clips?page=2 

Here are some words you can do at home with the letter – cù (dog), cat (cat) còta (coat), caisteal (castle), and coiseachd (walking) 

Here are some words you can do at home with the letter a – ad (hat), aran (bread) and ailbhean (elephant). 

In numeacy the class will be learning 2D shapes, cearcall (circle), ceart-cheàrnag (rectangle), ceàrnag (square), triantan (triangle).  

I hope you have a lovely week, see you all soon 😊