Clas 1 Uaine

Bha seachdain mhath eile aig a’ chlas làn de tòrr ionnsachaidh.

Rinn iad cuideachd badan brèagha Foghair. An t-seachdai a’ tighinn o tòisichidh an clas sgeulachd ùr – Na Trì Mucan Beaga (the three little pigs). Gheibhear e air a leughadh an seo; https://sgeulachdan.scot/

Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh mar a dh’aithnicheas iad fuaim aig toiseach facal. 

Ann an àireamhachd bidh an clas ag ionnsachadh mar a bhios iad a’ cunntadh àireamhan mu seach gu 10 agus mar a nì thu àireamh a’ cleachdadh an corragan. 

Is e an àireamh againn den t-seachdain an t-seachdain seo 7. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agad. 😊 Continue reading “Clas 1 Uaine”