ST 13.12.21 NOLLAIG CHRIDHEIL BHO C4G

Chriochnaich sinn ar mìosachan. Thog sinn barrachd air £1000 air Mhic a’ Mhaoilean. Abair gu bheil sinn moiteil! 

Seall na sgeadasan a rinn sinn airson craobhan nollaige.

 

Sgrìobh sinn cairtean nollaige airson daoine ann an taigh-cùraim.

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh uile. 🎅🎄