ST 6.12.21

Seachdain eile deiseil!

An t-seachdain-sa, leugh sinn an leabhar Harvey Slumfenburger agus sgrìobh sinn dealbh-cluiche. Fhuair Ellis agus Xander sàr sgrìobhadair.

Ann am matamataigs, rinn sinn measadh air a h-uile càil a rinn sinn ann an Teirm 2. Rinn sinn fìor mhath leis a seo!

Dh’ionnsaich sinn ‘Nollaig Chridheil dhuibh eile’ ann an cànan-soidhne. Chì sibh am bhidio seo ann an cruinneachadh an ath sheachdain!

Mu dheireadh, bha Partaidh Nollaige againn! Abair spòrs a bha againn! 

Gaisgeach na Gàidhlig – Maddie